Kalendár KV pretekov
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
1.1.2024 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
1.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
7.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
8.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
14.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
15.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.–21.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
21.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.–28.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
27.–28.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
27.–28.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
27.–28.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
28.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
29.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.–3.12. 22:00 – 16:00 42 hod. ARRL 160 m Contest CW
2.12. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.12. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
4.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.–10.12. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL 10 m Contest CW/SSB
9.12. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
11.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.12. 00:00 – 24:00 24 hod. OK DX RTTY Contest RTTY
16.–17.12. 14:00 – 14:00 24 hod. Croatian CW Contest CW
17.12. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
17.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
18.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
25.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.12. 00:00 – 24:00 24 hod. RAC Canada Winter Contest CW/SSB
30.–31.12. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW/SSB
30.–31.12. 15:00 – 15:00 24 hod. Stew Perry Topband Dist. Chall. CW
4.11. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.11. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
6.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.11. 16:00 – 17:00 1 hod. Martinský závod CW
11.–12.11. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) RTTY
11.11. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.11. 12:00 – 12:00 24 hod. OK/OM DX CW Contest CW
12.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
13.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.–19.11. 12:00 – 12:00 24 hod. LZ DX Contest CW, SSB
18.11. 19:00 – 23:00 4 hod. 2nd RSGB 1,8 MHz Contest CW
19.11. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
19.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
25.–26.11. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX CW Contest CW
26.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.10. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
1.10. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
2.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
2.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
7.10. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
7.–8.10. 06:00 – 06:00 24 hod. Oceania DX Contest  SSB
8.10. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
9.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
9.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
9.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.10. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW
14.–15.10. 06:00 – 06:00 24 hod. Oceania DX Contest CW
14.–15.10. 12:00 – 12:00 24 hod. Scandinavian Activity Contest SSB
15.10. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.10. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
16.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
16.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
21.–22.10. 00:00 – 24:00 48 hod. JARTS WW RTTY Contest RTTY
21.–22.10. 15:00 – 15:00 24 hod. Worked All Germany Contest CW/SSB
22.10. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
23.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
23.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
28.–29.10. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX SSB Contest SSB
29.10. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
30.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.–3.9. 00:00 – 24:00 48 hod. All Asian DX Contest SSB
2.9. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.9. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.9. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.9. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.–10.9. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) SSB
9.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
9.9. 19:00 – 21:00 2 hod. OL Party CW
10.9. 06:00 – 07:00 1 hod. Memoriál OTC SARA CW
10.9. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.9. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OM SSB preteky SSB
16.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OK SSB závod SSB
16.9. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
16.–17.9. 12:00 – 12:00 24 hod. Scandinavian Activity Contest CW
17.9. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
23.–24.9. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW DX RTTY Contest RTTY
24.9. 16:30 – 17:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.9.–1.10. 06:00 – 18:00 12 hod. UK/EI DX SSB Contest SSB
5.8. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.8. 12:00 – 24:00 12 hod. European HF Championship CW/SSB
6.8. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
6.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
7.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
7.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
7.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
12.–13.8. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) CW
12.8. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
14.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
14.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
19.–20.8. viď podm.   SARTG WW RTTY Contest RTTY
20.8. 04:00 – 06:00 2 hod. Preteky SNP CW/SSB
20.8. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
20.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
21.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
21.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.–27.8. 12:00 – 12:00 24 hod. WORLD WIDE DIGI DX Contest FT4/FT8
26.–27.8. 12:00 – 12:00 24 hod. YO DX Contest CW/SSB
27.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
28.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
28.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.7. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.–2.7. 15:00 – 15:00 24 hod. Original-QRP-Contest CW
2.7. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
3.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.7. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IARU HF World Championship CW/SSB
9.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
10.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
10.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.7. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
16.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
17.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
23.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
24.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
29.–30.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IOTA Contest CW/SSB
30.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
31.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
31.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.6. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.–4.6. 15:00 – 14:59 24 hod. KV Polní den CW
4.6. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
4.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
5.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
5.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
5.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
10.6. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.–11.6. 15:00 – 15:00 24 hod. WW South America CW DX Contest CW
11.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
12.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
12.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
12.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
17.–18.6. 00:00 – 24:00 48 hod. All Asian DX Contest CW
18.6. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
18.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
19.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
19.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.6. 04:00 – 05:00 1 hod. Telegrafní závod s ručními klíči CW
24.–25.6. 12:00 – 12:00 24 hod. Ukrainian DX DIGI Contest DIGI
25.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
26.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
26.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.5. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.5. 12:00 – 12:00 24 hod. ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY
7.5. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
8.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.5. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.5. 12:00 – 12:00 24 hod. CQ-M International DX Contest CW/SSB
13.–14.5. 12:00 – 12:00 24 hod. Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY
14.5. 06:00 – 07:00 1 hod. Memoriál OTC SARA SSB
14.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
15.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.–21.5. 21:00 – 02:00 5 hod. Baltic Contest CW/SSB
21.5. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
21.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.–28.5. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW WPX CW Contest CW
28.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
29.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.4. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.–2.4. 15:00 – 15:00 24 hod. SP DX Contest CW/SSB
1.–2.4. 16:00 – 16:00 24 hod. EA RTTY Contest RTTY
2.4. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
3.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.4. 07:00 – 13:00 30 hod. Japan International DX Contest CW
8.–9.4. 12:00 – 12:00 24 hod. OK-OM DX SSB Contest SSB
8.–9.4. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party CW
9.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
10.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
10.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.–15.4. 21:00 – 21:00 24 hod. Holyland Contest CW/SSB/DIGI
15.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM CW preteky CW
15.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OK CW závod CW
15.–16.4. 12:00 – 12:00 24 hod. YU DX Contest CW/SSB
16.4. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
16.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
17.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
22.–23.4. 12:00 – 12:00 24 hod. SPDX RTTY Contest RTTY
23.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
24.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
29.4. 04:00 – 06:00 2 hod. Holický pohár CW/SSB
29.–30.4. 13:00 – 13:00 24 hod. Helvetia Contest CW/SSB/DIGI
30.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.4. 18:00 – 20:00 2 hod. Pohotovostní závod Pálení čarodějnic CW/SSB/FM
4.–5.3. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX Phone Contest SSB
4.3. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.3. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
6.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.3. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.3. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party SSB
11.3. 14:00 – 20:00 6 hod. AGCW QRP Contest CW
12.3. 06:00 – 08:00 2 hod. Závod VRK CW/SSB
12.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
13.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.–20.3. 02:00 – 02:00 48 hod. BARTG HF RTTY Contest RTTY
18.–19.3. 12:00 – 12:00 24 hod. Russian DX Contest CW/SSB
19.3. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
19.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
25.–26.3. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX SSB Contest SSB
26.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
4.2. 16:00 – 19:00 3 hod. AGCW Straight Key Party CW
5.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
6.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.–12.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX RTTY Contest RTTY
11.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
11.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
12.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
13.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.–19.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
19.2. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
19.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
20.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.–26.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
25.–26.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
25.–26.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
26.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
26.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
27.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
1.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
2.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
2.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
7.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
7.–8.1. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW/SSB
7.–8.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
8.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
9.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
9.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
9.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
15.1. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
15.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
16.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
16.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
21.–22.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
22.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
23.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
23.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.–29.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
28.–29.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
28.–29.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
28.–29.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
29.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
30.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
Podmienky pretekov v slovenskom jazyku uverejňuje časopis Rádiožurnál:
www.radiozurnal.sk