Kalendár KV pretekov
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
2020
1.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.2. 16:00 – 19:00 3 hod. AGCW Straight Key Party CW
2.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
3.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
5.2. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
8.–9.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ W W WPX RTTY Contest RTTY
8.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
8.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
9.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
10.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
10.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
12.2. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
15.–16.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
16.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
17.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
19.2. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
21.–23.2. 16:00 – 24:00 56 hod. CZEBRIS Contest CW
21.–23.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
22.–23.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
22.–23.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
23.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
23.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
24.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.2. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
1.1.2020 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
1.1. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
4.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
4.–5.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
4.–5.1. viď podm. 6 hod. EUCW 160 m Party CW
5.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
6.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.1. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
11.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
12.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
13.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
15.1. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
18.–19.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
19.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
20.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
22.1. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
24.–26.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
25.–26.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
25.–26.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
25.–26.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
26.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
27.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
29.1. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
2019
1.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
1.12. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
2.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
4.12. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
6.–8.12. 22:00 – 16:00 42 hod. ARRL 160 m Contest CW
7.12. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
14.–15.12. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL 10 m Contest CW/SSB
14.12. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
9.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
9.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
9.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
11.12. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
21.12. 00:00 – 24:00 24 hod. OK DX RTTY Contest RTTY
21.–22.12. 14:00 – 14:00 24 hod. Croatian CW Contest CW
15.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
16.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
16.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
18.12. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
22.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
23.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
23.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
25.12. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
28.12. 00:00 – 24:00 24 hod. RAC Canada Winter Contest CW/SSB
28.–29.12. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW
28.–29.12. 15:00 – 15:00 24 hod. Stew Perry Topband Dist. Chall. CW
29.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
30.12. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.11. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
2.–3.11. 12:00 – 12:00 24 hod. Ukrainian DX Contest CW,SSB
3.11. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW 
3.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW 
4.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB 
4.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW 
4.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB 
6.11. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
9.–10.11. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) RTTY
9.11. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB 
9.–10.11. 07:00 – 13:00 30 hod. Japan International DX Contest SSB
9.–10.11. 12:00 – 12:00 24 hod. OK/OM DX CW Contest CW
10.11. 16:00 – 17:00 1 hod. Martinský telegrafný závod CW
10.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW 
11.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB 
11.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW 
11.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW 
13.11. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
16.–17.11. 12:00 – 12:00 24 hod. LZ DX Contest CW,SSB
16.11. 19:00 – 23:00 4 hod. 2nd RSGB 1,8 MHz Contest CW
17.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW 
18.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB 
18.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW 
20.11. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
23.–24.11. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX CW Contest CW
24.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW 
25.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB 
25.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW 
27.11. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
2.10. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
5.10. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.–6.10. 08:00 – 08:00 24 hod. Oceania DX Contest  SSB
6.10. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
6.10. 07:00 – 19:00 12 hod. RSGB International DX Contest CW/SSB
6.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
7.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
7.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
7.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.10. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
12.10. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
12.–13.10. 08:00 – 08:00 24 hod. Oceania DX Contest CW
12.–13.10. 12:00 – 12:00 24 hod. Scandinavian Activity Contest SSB
13.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
14.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
14.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.10. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
19.–20.10. 00:00 – 24:00 48 hod. JARTS WW RTTY Contest RTTY
19.–20.10. 15:00 – 15:00 24 hod. Worked All Germany Contest CW/SSB
20.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
21.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
21.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
23.10. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
26.–27.10. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX SSB Contest SSB
27.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
28.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
28.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.10. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
1.9. 05:00 – 06:00 1 h. KV provozní aktiv CW
1.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. Nedělní závod CW
2.9. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
2.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
2.9. 19:30 – 20:30 1 h. Aktivita 160 SSB SSB
4.9. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
7.–8.9. 00:00 – 24:00 48 h. All Asian DX Contest SSB
7.9. 05:00 – 07:00 2 h. SSB Liga SSB
8.9. 06:00 – 07:00 1 h. Memoriál OTC SARA CW
8.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. Nedělní závod CW
9.9. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
9.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
9.9. 19:30 – 20:30 1 h. Aktivita 160 CW CW
11.9. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
14.–15.9. 00:00 – 24:00 48 h. European DX Contest (WAEDC) SSB
14.9. 04:00 – 06:00 2 h. OM Activity Contest CW/SSB
14.9. 19:00 – 21:00 2 h. OL Party CW
15.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. Nedělní závod CW
16.9. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
16.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
18.9. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
21.9. 04:00 – 06:00 2 h. OM SSB preteky SSB
21.9. 04:00 – 06:00 2 h. OK SSB závod SSB
21.–22.9. 12:00 – 12:00 24 h. Africa All Mode Int. DX Contest CW/SSB/RTTY
21.–22.9. 12:00 – 12:00 24 h. Scandinavian Activity Contest CW
22.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. Nedělní závod CW
23.9. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
23.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
25.9. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
28.–29.9. 00:00 – 24:00 48 h. CQ WW DX RTTY Contest RTTY
29.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. Nedělní závod CW
30.9. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
30.9. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
3.8. 02:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.8. 12:00 – 24:00 12 hod. European HF Championship CW/SSB
4.8. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
4.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
5.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
5.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
5.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
7.8. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
10.–11.8. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) CW
10.8. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
12.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
12.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
12.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.8. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
17.–18.8. viď podm.   SARTG WW RTTY Contest RTTY
18.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.8. 04:00 – 06:00 2 hod. Preteky SNP CW/SSB
19.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
19.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
21.8. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
24.–25.8. 12:00 – 12:00 24 hod. SCC RTTY Championship RTTY
24.–25.8. 12:00 – 12:00 24 hod. YO DX Contest CW/SSB
25.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
26.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
26.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
28.8. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
31.8.–1.9. 12:00 – 12:00 24 hod. World Wide Digi DX Contest FT4, FT8
1.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
3.7. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
6.7. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.7. 11:00 – 11:00 24 hod. DL DX RTTY Contest DIGI
6.–7.7. 15:00 – 15:00 24 hod. Original-QRP-Contest CW
7.7. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
8.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
10.7. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
13.7. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IARU HF World Championship CW/SSB
14.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
15.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
17.7. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
21.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.7. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
27.–28.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IOTA Contest CW/SSB
28.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
29.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
31.7. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
1.6. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.–2.6. 15:00 – 14:59 24 hod. KV Polní den CW
2.6. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
3.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
5.6. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
8.6. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.6. 15:00 – 15:00 24 hod. WW South America CW DX Contest CW
9.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
10.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
10.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
12.6. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
15.–16.6. 00:00 – 24:00 48 hod. All Asian DX Contest CW
16.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
17.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
19.6. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
22.–23.6. 12:00 – 12:00 24 hod. Ukrainian DX DIGI Contest DIGI
23.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
24.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.6. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
29.6. 04:00 – 05:00 1 hod. Telegrafní závod s ručními klíči CW
1.5. 13:00 – 19:00 6 hod. AGCW QRP/QRP Party CW
1.5. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
4.5. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
4.–5.5. 12:00 – 12:00 24 hod. ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY
5.5. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
6.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.5. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
11.5. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.5. 12:00 – 12:00 24 hod. CQ-M International DX Contest CW/SSB
11.–12.5. 12:00 – 12:00 24 hod. Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY
12.5. 06:00 – 07:00 1 hod. Memoriál OTC SARA SSB
12.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
13.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
15.5. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
18.–19.5. 21:00 – 02:00 5 hod. Baltic Contest CW/SSB
19.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
20.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
22.5. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
25.–26.5. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW WPX CW Contest CW
26.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
27.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
29.5. 16:30 – 17:29 1 hod. QCX Test CW
1.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
3.4. 15:00 – 15:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
6.4. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.4. 15:00 – 15:00 24 hod. SP DX Contest CW/SSB
6.–7.4. 16:00 – 16:00 24 hod. EA RTTY Contest RTTY
7.4. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
8.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
10.4. 15:00 – 15:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
13.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.4. 07:00 – 13:00 30 hod. Japan International DX Contest CW
13.–14.4. 12:00 – 12:00 24 hod. OK-OM DX SSB Contest SSB
13.–14.4. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party CW
14.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
15.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
17.4. 15:00 – 15:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
19.–20.4. 21:00 – 21:00 24 hod. Holyland Contest CW/SSB/DIGI
20.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM CW preteky CW
20.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OK CW závod CW
20.–21.4. 07:00 – 07:00 24 hod. YU DX Contest CW/SSB
21.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.4. 15:00 – 15:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
27.4. 04:00 – 06:00 2 hod. Holický pohár CW/SSB
27.–28.4. 12:00 – 12:00 24 hod. SPDX RTTY Contest RTTY
27.–28.4. 13:00 – 13:00 24 hod. Helvetia Contest CW/SSB/DIGI
28.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
29.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.4. 18:00 – 20:00 2 hod. Pohotovostní závod Pálení čarodějnic CW/SSB/FM
2.–3.3. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX Phone Contest SSB
2.3. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.3. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.3. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
9.3. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
9.–10.3. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party SSB
9.3. 14:00 – 20:00 6 hod. AGCW QRP Contest CW
10.3. 06:00 – 09:00 3 hod. Závod VRK CW/SSB
10.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.3. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
16.–18.3. 02:00 – 02:00 48 hod. BARTG HF RTTY Contest RTTY
16.–17.3. 12:00 – 12:00 24 hod. Russian DX Contest CW/SSB
17.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.3. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
24.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.3. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
30.–31.3. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX SSB Contest SSB
2.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
2.2. 16:00 – 19:00 3 hod. AGCW Straight Key Party CW
3.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.2. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
9.–10.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW WPX RTTY Contest RTTY
9.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
9.–10.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
9.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
10.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.2. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
16.–17.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
17.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.2. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
22.–24.2. 16:00 – 24:00 56 hod. CZEBRIS Contest CW
22.–24.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
23.–24.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
23.–24.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
24.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
24.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.2. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
2.1. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
5.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.–6.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
5.–6.1. viď podm. 6 hod. EUCW 160 m Party CW
6.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
6.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
7.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
7.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
7.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.1. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
14.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
12.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
14.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
14.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.1. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
19.–20.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
20.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
21.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
21.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
23.1. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
25.–27.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
26.–27.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
26.–27.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
26.–27.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
27.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
28.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
28.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.1. 16:00 – 16:30 1/2 hod. QCX Test DM CW
Podmienky pretekov v slovenskom jazyku uverejňuje časopis Rádiožurnál:
www.radiozurnal.sk