Kalendár KV pretekov
Google kalendár - verejná stránka
Google kalendár - súbor iCal
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
2.–3.3. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX Phone Contest SSB
2.3. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.3. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.3. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
9.3. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
9.–10.3. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party SSB
9.3. 14:00 – 20:00 6 hod. AGCW QRP Contest CW
10.3. 06:00 – 09:00 3 hod. Závod VRK CW/SSB
10.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.3. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
16.–18.3. 02:00 – 02:00 48 hod. BARTG HF RTTY Contest RTTY
16.–17.3. 12:00 – 12:00 24 hod. Russian DX Contest CW/SSB
17.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.3. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
23.–24.3. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX SSB Contest SSB
24.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.3. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
2.2. 06:00 – 08:00 2 h. SSB Liga SSB
2.2. 16:00 – 19:00 3 h. AGCW Straight Key Party CW
3.2. 06:00 – 07:00 1 h. KV provozní aktiv CW
3.2. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
4.2. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.2. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
4.2. 20:30 – 21:30 1 h. Aktivita 160 SSB SSB
6.2. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
9.–10.2. 00:00 – 24:00 48 h. CQ WW WPX RTTY Contest RTTY
9.2. 05:00 – 07:00 2 h. OM Activity Contest CW/SSB
9.–10.2. 12:00 – 12:00 24 h. PACC Contest CW/SSB
9.2. 19:00 – 23:00 4 h. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
10.2. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
11.2. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.2. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
11.2. 20:30 – 21:30 1 h. Aktivita 160 CW CW
13.2. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
16.–17.2. 00:00 – 24:00 48 h. ARRL DX CW Contest CW
17.2. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
18.2. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.2. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
20.2. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW
22.–24.2. 16:00 – 24:00 56 h. CZEBRIS Contest CW
22.–24.2. 22:00 – 22:00 48 h. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
23.–24.2. 06:00 – 18:00 36 h. REF Contest SSB
23.–24.2. 13:00 – 13:00 24 h. UBA Contest CW
24.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 h. OK QRP závod CW
24.2. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
25.2. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.2. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
27.2. 16:00 – 16:30 1/2 h. QCX Test DM CW