Kalendár KV pretekov
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
3.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.2. 16:00 – 19:00 3 hod. AGCW Straight Key Party CW
4.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
4.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
5.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
5.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
5.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
10.–11.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW WPX RTTY Contest RTTY
10.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.–11.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
10.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
11.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
12.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
12.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
12.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
17.–18.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
18.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
19.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
19.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
23.–25.2. 16:00 – 24:00 56 hod. CZEBRIS Contest CW
23.–25.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
24.–25.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
24.–25.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
25.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
25.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
26.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
26.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy New Year Contest CW
1.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
6.–7.1. viď podm. 6 hod. EUCW 160 m Party CW
7.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
8.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
14.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
15.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.–21.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
21.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.–28.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
27.–28.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
27.–28.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
27.–28.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
28.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
29.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
Rok 2017
1.–3.12. 22:00 – 16:00 42 h. ARRL 160 m Contest CW
2.12. 06:00 – 08:00 2 h. SSB Liga SSB
2.12. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
3.12. 06:00 – 07:00 1 h. KV provozní aktiv CW
4.12. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
4.12. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
4.12. 20:30 – 21:30 1 h. Aktivita 160 SSB SSB
9.–10.12. 00:00 – 24:00 48 h. ARRL 10 m Contest CW/SSB
9.12. 05:00 – 07:00 2 h. OM Activity Contest CW/SSB
10.12. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
11.12. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
11.12. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
11.12. 20:30 – 21:30 1 h. Aktivita 160 CW CW
16.12. 00:00 – 24:00 24 h. OK DX RTTY Contest RTTY
16.12. 00:00 – 24:00 24 h. RAC Canada Winter Contest CW/SSB
16.–17.12. 14:00 – 14:00 24 h. Croatian CW Contest CW
16.–17.12. 15:00 – 15:00 24 h. Stew Perry Topband Dist. Chall. CW
17.12. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
18.12. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
18.12. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
24.12. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
25.12. 16:30 – 17:30 1 h. Memoriál OK1WC CW/SSB
25.12. 17:30 – 18:00 1/2 h. CUC CW
31.12. 15:00 – 15:30 1/2 h. Nedělní závod CW
Podmienky zahraničných pretekov:
Stránky WA7BNM
Stránky SM3CER