Kalendár KV pretekov
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
4.–5.3. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX Phone Contest SSB
4.3. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.3. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
6.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.3. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.3. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party SSB
11.3. 14:00 – 20:00 6 hod. AGCW QRP Contest CW
12.3. 06:00 – 08:00 2 hod. Závod VRK CW/SSB
12.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
13.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.–20.3. 02:00 – 02:00 48 hod. BARTG HF RTTY Contest RTTY
18.–19.3. 12:00 – 12:00 24 hod. Russian DX Contest CW/SSB
19.3. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
19.3. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
25.–26.3. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX SSB Contest SSB
26.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
4.2. 16:00 – 19:00 3 hod. AGCW Straight Key Party CW
5.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
6.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.–12.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX RTTY Contest RTTY
11.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.–12.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
11.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
12.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
13.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.–19.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
19.2. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
19.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
20.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.–26.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
25.–26.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
25.–26.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
26.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
26.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
27.2. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
1.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
2.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
2.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
7.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
7.–8.1. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW/SSB
7.–8.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
8.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
9.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
9.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
9.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
15.1. 06:00 – 06:30 1/2 hod. Super maso CW
15.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
16.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
16.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
21.–22.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
22.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
23.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
23.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
27.–29.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
28.–29.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
28.–29.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
28.–29.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
29.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
30.1. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
Podmienky pretekov v slovenskom jazyku uverejňuje časopis Rádiožurnál:
www.radiozurnal.sk