Kalendár KV pretekov
Dátum UTC Doba trvania Názov pretekov Mód
1.1.2022 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
1.–2.1. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW/SSB
2.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
3.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
3.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
8.–9.1. viď podm. 6 hod. EUCW 160 m Party CW
9.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
10.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
10.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
15.–16.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
16.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
17.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
22.–23.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
23.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
24.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
28.–30.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
29.–30.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
29.–30.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
30.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
31.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
31.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
3.–5.12. 22:00 – 16:00 42 hod. ARRL 160 m Contest CW
4.12. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.12. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.12. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
6.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
6.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.–12.12. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL 10 m Contest CW/SSB
11.12. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
12.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.12. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
13.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
13.12. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.12. 00:00 – 24:00 24 hod. OK DX RTTY Contest RTTY
18.12. 00:00 – 24:00 24 hod. RAC Canada Winter Contest CW/SSB
18.–19.12. 14:00 – 14:00 24 hod. Croatian CW Contest CW
18.–19.12. 15:00 – 15:00 24 hod. Stew Perry Topband Dist. Chall. CW
19.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.12. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
20.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
26.12. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.12. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
27.12. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW/SSB
1.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
1.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.11. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.–7.11. 12:00 – 12:00 24 hod. Ukrainian DX Contest CW, SSB
7.11. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
8.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
8.11. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
11.11. 16:00 – 17:00 1 hod. Martinský závod CW
13.–14.11. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) RTTY
13.11. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.11. 07:00 – 13:00 30 hod. Japan International DX Contest SSB
13.–14.11. 12:00 – 12:00 24 hod. OK/OM DX CW Contest CW
14.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
15.11. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
20.–21.11. 12:00 – 12:00 24 hod. LZ DX Contest CW, SSB
20.11. 19:00 – 23:00 4 hod. 2nd RSGB 1,8 MHz Contest CW
21.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.11. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
22.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.–28.11. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX CW Contest CW
28.11. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.11. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
29.11. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
2.10. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
2.–3.10. 06:00 – 06:00 24 hod. Oceania DX Contest  SSB
3.10. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.10. 07:00 – 19:00 12 hod. RSGB International DX Contest CW/SSB
3.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
4.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
4.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.10. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW
9.–10.10. 06:00 – 06:00 24 hod. Oceania DX Contest CW
9.–10.10. 12:00 – 12:00 24 hod. Scandinavian Activity Contest SSB
10.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
11.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
11.10. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.–17.10. 00:00 – 24:00 48 hod. JARTS WW RTTY Contest RTTY
16.–17.10. 15:00 – 15:00 24 hod. Worked All Germany Contest CW/SSB
17.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
18.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.10. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
25.10. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
30.–31.10. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW DX SSB Contest SSB
31.10. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.–5.9. 00:00 – 24:00 48 hod. All Asian DX Contest SSB
4.9. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.9. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
5.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
6.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
6.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
6.9. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
11.–12.9. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) SSB
11.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
11.9. 19:00 – 21:00 2 hod. OL Party CW
12.9. 06:00 – 07:00 1 hod. Memoriál OTC SARA CW
12.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
13.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
13.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
13.9. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OM SSB preteky SSB
18.9. 04:00 – 06:00 2 hod. OK SSB závod SSB
18.–19.9. 12:00 – 12:00 24 hod. Scandinavian Activity Contest CW
19.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
20.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
25.–26.9. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW DX RTTY Contest RTTY
26.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
27.9. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.9. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.8. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
1.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
2.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
2.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
2.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
7.8. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
7.8. 12:00 – 24:00 12 hod. European HF Championship CW/SSB
8.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
9.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
9.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
9.8. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
14.–15.8. 00:00 – 24:00 48 hod. European DX Contest (WAEDC) CW
14.8. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
15.8. 04:00 – 06:00 2 hod. Preteky SNP CW/SSB
15.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
16.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
16.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
21.–22.8. viď podm.   SARTG WW RTTY Contest RTTY
22.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
23.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
23.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
28.–29.8. 12:00 – 12:00 24 hod. SCC RTTY Championship RTTY
28.–29.8. 12:00 – 12:00 24 hod. YO DX Contest CW/SSB
29.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
30.8. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
30.8. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.7. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.–4.7. 11:00 – 11:00 24 hod. DL DX RTTY Contest DIGI
3.–4.7. 15:00 – 15:00 24 hod. Original-QRP-Contest CW
4.7. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
4.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
5.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
5.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
5.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
10.7. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.–11.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IARU HF World Championship CW/SSB
11.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
12.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
12.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
12.7. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
18.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
19.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
19.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
24.–25.7. 12:00 – 12:00 24 hod. IOTA Contest CW/SSB
25.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
26.7. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
26.7. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
5.6. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
5.–6.6. 15:00 – 14:59 24 hod. KV Polní den CW
6.6. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
6.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
7.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
7.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
7.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
12.6. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
12.–13.6. 15:00 – 15:00 24 hod. WW South America CW DX Contest CW
13.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
14.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
14.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
14.6. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
19.–20.6. 00:00 – 24:00 48 hod. All Asian DX Contest CW
20.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
21.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
21.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
26.6. 04:00 – 05:00 1 hod. Telegrafní závod s ručními klíči CW
26.–27.6. 12:00 – 12:00 24 hod. Ukrainian DX DIGI Contest DIGI
27.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
28.6. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
28.6. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
1.5. 13:00 – 19:00 6 hod. AGCW QRP/QRP Party CW
1.5. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
1.–2.5. 12:00 – 12:00 24 hod. ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY
2.5. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
2.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
3.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
3.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
8.5. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
8.–9.5. 12:00 – 12:00 24 hod. CQ-M International DX Contest CW/SSB
8.–9.5. 12:00 – 12:00 24 hod. Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY
9.5. 06:00 – 07:00 1 hod. Memoriál OTC SARA SSB
9.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
10.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
10.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
10.5. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
17.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
17.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
22.–23.5. 21:00 – 02:00 5 hod. Baltic Contest CW/SSB
23.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
24.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
24.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
29.–30.5. 00:00 – 24:00 48 hod. CQ WW WPX CW Contest CW
30.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
31.5. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
31.5. 17:30 – 18:00 1/2 hod. CUC CW
3.4. 05:00 – 07:00 2 hod. SSB Liga SSB
3.–4.4. 15:00 – 15:00 24 hod. SP DX Contest CW/SSB
3.–4.4. 16:00 – 16:00 24 hod. EA RTTY Contest RTTY
4.4. 05:00 – 06:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
4.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
5.4. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
5.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
5.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
10.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.–11.4. 07:00 – 13:00 30 hod. Japan International DX Contest CW
10.–11.4. 12:00 – 12:00 24 hod. OK-OM DX SSB Contest SSB
10.–11.4. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party CW
11.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
12.4. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
12.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
12.4. 19:30 – 20:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.–17.4. 21:00 – 21:00 24 hod. Holyland Contest CW/SSB/DIGI
17.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OM CW preteky CW
17.4. 04:00 – 06:00 2 hod. OK CW závod CW
17.–18.4. 12:00 – 12:00 24 hod. YU DX Contest CW/SSB
18.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
19.4. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
19.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
24.4. 04:00 – 06:00 2 hod. Holický pohár CW/SSB
24.–25.4. 12:00 – 12:00 24 hod. SPDX RTTY Contest RTTY
24.–25.4. 13:00 – 13:00 24 hod. Helvetia Contest CW/SSB/DIGI
25.4. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
26.4. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
26.4. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
30.4. 18:00 – 20:00 2 hod. Pohotovostní závod Pálení čarodejnic CW/SSB/FM
1.3. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
1.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
1.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.–7.3. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX Phone Contest SSB
6.3. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
7.3. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.3. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
8.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
8.3. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.3. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.3. viď podm. 9 hod. DIG QSO Party SSB
13.3. 14:00 – 20:00 6 hod. AGCW QRP Contest CW
14.3. 06:00 – 09:00 3 hod. Závod VRK CW/SSB
14.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.3. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
15.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.–21.3. 02:00 – 02:00 48 hod. BARTG HF RTTY Contest RTTY
20.–21.3. 12:00 – 12:00 24 hod. Russian DX Contest CW/SSB
21.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.3. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
22.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
27.–28.3. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX SSB Contest SSB
28.3. 17:30 – 18:00 1/2 hod. Nedělní závod CW
29.3. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
29.3. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
1.2. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
1.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
1.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
6.2. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
6.-7.2. 18:00 – 18:00 24 hod. EuropeanUnion DX Contest CW/SSB
7.2. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
7.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
8.2. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
8.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
8.2. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
13.–14.2. 00:00 – 24:00 48 hod. CQWW WPX RTTY Contest RTTY
13.2. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
13.–14.2. 12:00 – 12:00 24 hod. PACC Contest CW/SSB
13.2. 19:00 – 23:00 4 hod. 1st RSGB 1,8 MHz Contest CW
14.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
15.2. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
15.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
20.–21.2. 00:00 – 24:00 48 hod. ARRL DX CW Contest CW
21.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
22.2. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
22.2. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
26.–28.2. 16:00 – 24:00 56 hod. CZEBRIS Contest CW
27.–28.2. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX SSB Contest SSB
27.–28.2. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest SSB
27.–28.2. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest CW
28.2. 06:00 – 07:30 1 a 1/2 hod. OK QRP závod CW
28.2. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
1.1. 08:00 – 11:00 3 hod. SARTG New Year RTTY Contest RTTY
1.1. 09:00 – 12:00 3 hod. AGCW Happy-New-Year Contest CW
2.1. 06:00 – 08:00 2 hod. SSB Liga SSB
2.–3.1. 15:00 – 15:00 24 hod. Original QRP Contest CW
2.–3.1. 18:00 – 24:00 30 hod. ARRL RTTY Roundup RTTY
2.–3.1. viď podm. 6 hod. EUCW 160 m Party CW
3.1. 06:00 – 07:00 1 hod. KV provozní aktiv CW
3.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
4.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
4.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
4.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 SSB SSB
9.1. 05:00 – 07:00 2 hod. OM Activity Contest CW/SSB
10.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
11.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
11.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
11.1. 20:30 – 21:30 1 hod. Aktivita 160 CW CW
16.–17.1. 12:00 – 12:00 24 hod. HA DX Contest CW/SSB
17.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
18.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
18.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
23.–24.1. 12:00 – 12:00 24 hod. BARTG Sprint Contest RTTY
24.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
25.1. 15:30 – 16:00 1/2 hod. CUC CW
25.1. 16:30 – 17:30 1 hod. Memoriál OK1WC CW
29.–31.1. 22:00 – 22:00 48 hod. CQWW 160 m DX CW Contest CW
30.–31.1. 06:00 – 18:00 36 hod. REF Contest CW
30.–31.1. 13:00 – 13:00 24 hod. UBA Contest SSB
31.1. 15:00 – 15:30 1/2 hod. Nedělní závod CW
Podmienky pretekov v slovenskom jazyku uverejňuje časopis Rádiožurnál:
www.radiozurnal.sk