KV komisia SZR


Jozef Kalocsányi, OM5CD - predseda

Peter Martiška, OM3PA - člen (SK)

Vladimír Ludrovský, OM3TWM - člen

Ondrej Briatka, OM4DW - člen

Dezider Monoš, OM5NA - člen