OM HQ DIPLOM


Podmienky

Počnúc rokom 2007 vyhlasuje SZR nový OM HQ diplom za nadviazanie 20 spojení so stanicami OM1HQ až OM0HQ počas IARU kontestov. Do diplomu platia spojenia nadviazané
od r. 2007. Za každých ďalších 20 spojení bude vydávaná doplňovacia známka.

Základný diplom bude vydávaný automaticky a zdarma pre všetky OM a OK stanice, doplňovacie známky budú vydávané tiež zdarma, ale na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu: szr (zav) stonline.sk.


Späť na hlavnú stránku