Memoriál OTC SARA

 

Memoriál organizuje Old-Timers Club SARA, ako každoročnú spomienku na tých priateľov z klubu OTC SARA, ktorých kľúč nenávratne stíchol. Pretekov sa môžu zúčastniť a nadväzovať vzájomné spojenia všetci rádioamatéri z OK a OM a všetci členovia OTC SARA. Každá stanica sa započítava jedenkrát za preteky.

 

Termín:            jarná časť (SSB) – druhá nedeľa v máji

                        jesenná časť (CW) – druhá nedeľa v septembri

 

Čas:                 06,00 – 07,00 UTC

 

Frekvencie:      3700 – 3770 kHz SSB časť,    3520 – 3560 kHz CW časť

 

Výkon:             odporúčaný výkon do 100 W

 

Kód:                 Členovia OTC: report + OTC + členské číslo (599 OTC 008)

                        Nečlenovia: report + poradové číslo QSO (599 001)

                        OM9OT dáva report + skratku OTC (599 OTC)

 

Bodovanie:      QSO s OM9OT = 5 bodov

                        QSO s členom OTC= 3 body

                        QSO s nečlenom = 1 bod 

      

Výsledok:        Celkový súčet bodov

 

Denníky:          vo zvyčajnej forme (dátum, čas, značka, vyslaný kód, prijatý kód, body za QSO, súčet QSO a súčet bodov, čestné vyhlásenie, dátum a podpis súťažiaceho) treba zaslať do 20 dní po pretekoch na adresu vyhodnocovateľa: Viliam Jánoš, OM3CAQ, Strojárenská 4, 90027 Bernolákovo, alebo e-mailom na: om3caq@nextra.sk (formát ASCII).

 

Diplomy:          Rádioamatéri, ktorí sa v pretekoch umiestnia na prvých troch miestach, obdržia diplom.