Majstrovstvá SR v práci na KV


Majstrovstvá organizuje Slovenský zväz rádioamatérov. Hodnotia sa všetky stanice, ktoré získajú aspoň bod. Stanica, vytvorená za účelom reprezentácie z viacerých staníc, nebude hodnotená.


Hodnotené preteky:

Do majstrovstiev sa hodnotia výsledky OM staníc v nasledovných pretekoch:

ARRL DX Contest (CW, SSB)

CQ WW WPX Contest (CW, SSB, RTTY)

WAEDC Contest (CW, SSB, RTTY)

CQ WW DX Contest (CW, SSB, RTTY)

Do hodnotenia sa započítavajú výsledky z pretekov, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcom roku. Započítavajú sa najlepšie výsledky z maximálne piatich pretekov, ich súčet dáva konečný výsledok.


Kategórie:

Jeden operátor (SO)

Viac operátorov (MS) – do tejto kategórie budú zaradené aj klubové stanice, ktoré budú hodnotené v pretekoch v kategórii SO


Bodovanie:

V kategórii SO sa bodový zisk určí percentuálnym porovnaním výsledku OM stanice s priemerom výsledkov prvých piatich európskych staníc v kategórii SOAB. Výsledok OM stanice hodnotenej v kategórii Assisted sa započíta s koeficientom 0,8.

V kategórii MS sa bodový zisk určí percentuálnym porovnaním výsledku OM stanice s priemerom výsledkov prvých piatich európskych staníc v kategórii MS. Výsledok OM stanice hodnotenej v kategórii Multi/2 alebo Multi/Multi sa započíta s koeficientom 0,8.


Príklady hodnotenia:

Uvažujme, že priemer bodových výsledkov prvých piatich európskych staníc v kategórii SOAB je 2 mil. bodov. Tento bodový zisk je považovaný za 100 percent.

a) OM stanica v kategórii SOAB dosiahne výsledok 1 mil. bodov. Tento jej výsledok je 50 % priemeru európskych staníc, takže OM stanica získa do hodnotenia majstrovstiev 50 bodov.

b) OM stanica v kategórii SO-14 MHz dosiahne výsledok 500 000 bodov. Tento jej výsledok je 25 % priemeru európskych staníc, takže do hodnotenia majstrovstiev získa 25 bodov.

c) OM stanica v kategórii SOAB Assisted dosiahne výsledok 1 mil. bodov. Výsledky v kategórii Assisted sa násobia koeficientom 0,8, takže po vynásobení sa skóre OM stanice zníži na 800 tisíc bodov. Tento výsledok je 40 % priemeru európskych staníc, takže OM stanica získa do hodnotenia majstrovstiev 40 bodov.