Slovenský pohár KV


Súťaž organizuje SZR s cieľom zvýšiť aktivitu OM staníc vo vnútroštátných pretekoch. Hodnotia sa len slovenské stanice.


Hodnotené preteky:

Hodnotia sa výsledky z nasledovných pretekov:

OM CW preteky

OM SSB preteky

OM Activity Contest (celoročné hodnotenie)

OK-OM DX CW Contest

OK-OM DX SSB Contest

Do celkového hodnotenia sa započítavajú najlepšie výsledky z maximálne troch pretekov, pričom výsledok z OK-OM DX CW Contestu sa započítava z predchádzajúceho roka. Ich súčet dáva konečný výsledok.


Kategórie:

Jeden operátor (SO)


Bodovanie:

Výsledný bodový zisk stanice z daných pretekov sa vypočíta ako percentuálny podiel k výsledku víťaznej stanice. Víťazná stanica získa vždy 100 bodov. V OK-OM DX Conteste sa výsledný bodový zisk počíta k víťazovi OM poradia v kategórii SOAB. V pretekoch OM AC sa bodový zisk vzťahuje k víťazovi kategórie MIX QRO.


Príklad hodnotenia:

Uvažujme, že víťazná stanica OM3ABC získa v pretekoch 1000 bodov a stanica OM1XYZ získa 650 bodov. Do hodnotenia Slovenského pohára si stanica OM3ABC pripíše 100 bodov a stanica OM1XYZ 65 bodov.