JARNÝ ŠPRINT

 

Termín: Veľkonočný pondelok (28.3.2016) od 14,00 do 20,00 UTC. Nadväzujú sa len CW spojenia so všetkými stanicami. V zahraničí je kontest prezentovaný pod názvom Low Power Spring Sprint (TEST SS).

 

Pásma: 1,8-28 MHz.

 

Výkonové kategórie: len SO s max. výkonom A: 1W, C:5W, Q:25W, X:50W, Y:100W.

 

Pásmové kategórie: 1. jedno pásmo, 2. dve/tri pásma, 3. všetky pásma.

 

Súťažný kód: RST + prvé 4 znaky WW lokátora + výkonová trieda (napr. 579 JN98 C). Od staníc, ktoré sa kontestu nezúčastňujú, stačí prijať len RST.

 

Bodovanie: EU = 3 b., DX = 9 b. (pre zahraničné stn je OM = 18 b. ).

 

Násobiče: WW lokátory (prvé 4 znaky) a prefixy na každom pásme zvlášť.

 

Denníky: do 30 dní po konteste na adresu: Rádioklub OM3KFV, P.O. Box 3, 038 61 Vrútky, e-mail: om3kfv@zoznam.sk (ASCII). Na obálku napíšte

„PRETEKY JS“. Vzory súťažných denníkov si môžete stiahnuť zo stránky:

http://www.om3kfv.szm.com/jarny_sprint.html , alebo ich  môžete získať za SASE od vyhodnocovateľa.

 

Diplomy: prvé tri stanice v každej kombinácii výkon/ pásmo.