Majstrovstvα SR v prαci na KV 1995
Kategσria jeden operαtor
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WAE WW WW Body
    CW SSB RTTY SSB CW CW SSB RTTY SSB CW  
  %zαklad 10280 12103 397 63770 30782 4657 4056 1494 33537 31250  
1. OM8A (OM3RM) 71,8 26 – 66,1 – – – – – 21,3 163,90
2. OM5A (OM3LA) 5,5 – – 68,6 – – – – 58,6 – 132,70
3. OM3NA – – – – – – – – – 95,2 95,20
4. OM8ON – – – – 16,4 7,5 – – – 14,5 38,40
5. OM5R (OM5AW) 3,3 – – 6,25 24,9 – – – – – 34,45
6. OM3EA – – – – 34,1 – – – – – 34,10
7. OM3PQ – – – – 12,4 – – – 6,2 11,5 30,10
8. OM3CCC 3,9 – – – 12,1 8,2 – – – 8,7 29,00
9. OM6X (OM5DX) – – – – – – – – 21,1 – 21,10
10. OM1X (OM3LZ) – – – – 20,5 – – – – – 20,50
11. OM3TEW – – – – – – – – 4,9 15,3 20,20
12. OM3OM – – – – 13 – – – – 6,05 19,05
13. OM0W (OM3CGN) 1,6 4,3 – 12,8 – – – – – – 18,70
14. OM3PC – – – – – 3,5 14,7 – – – 18,20
15. OM6RM – – – 2,77 9,3 – – – – – 12,07
16. OM3YK – 1,9 – 3,17 – – 3,5 – – – 8,57
17. OM3TRJ – – – – 5,8 – – – – 2,13 7,93
18. OM5Z – – – – 4 3,8 – – – – 7,80
19. OM5FA – – – – – – – – 7 – 7,00
20. OM3CWS – – – – – – – – 6,2 – 6,20
21. OM3CPS – – 2,08 – – – – 4 – – 6,08
22. OM3YX – – – – – – – – 5,3 – 5,30
23. OM3PA – – – – 5,25 – – – – – 5,25
24. OM6TY – – – – 1,5 – 3,7 – – – 5,20
25. OM3CDZ – – – – – – – – 5,1 – 5,10
26. OM0WR 3,7 – – – – – – – – – 3,70
27. OM6TX – – – – – – – – 3,28 – 3,28
28. OM3ZBU – – – – – – – – – 2,74 2,74
29. OM7V – – – 2,42 – – – – – – 2,42
30. OM5CD – – – 2,08 – – – – – – 2,08
31. OM3CAB – – – – 1,9 – – – – – 1,90
32. OM3MB – – – – – – – – – 1,55 1,55
33. OM3TBB – – – – 1,21 – – – – – 1,21
34. OM3CDN – – – – 1,2 – – – – – 1,21
35. OM3IF – – – – – – – – – 1,1 1,10
36. OM3TY – – – – – – – – 1,08 – 1,08
37. OM7AT – – – – – – – – – 1,02 1,02
Kategσria viac operαtorov
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW SSB RTTY RTTY SSB CW  
  %zαklad 13254 23729 88046 30782 8261   2413 14802 63998 72884  
1. OM3A (OM3KAG) 8,5 15 19,64 65,31 –   – – 80,8 66 212,11
2. OM5M (OM3KFF) – – 90,88 43,3 –   – 74,1 4,6 4,2 209,28
3. OM7M (OM3KAP) 2,7 – 11,55 11,5 –   – 32,8 53 64 149,80
4. OM3RKA 36,7 – – 55,8 –   – – – – 92,50
5. OM2I 16,8 – 20,7 32,4 21,1   – – – – 74,20
6. OM3RJB – – – – –   33,5 – – 18,6 52,10
7. OM9AAW – – – – 46,2   – – – – 46,20
8. OM3KII – – – – –   – – 2,7 – 2,70
9. OM7A (OM3KTY) – – – – –   – – – 1,37 1,37
10. OM3RDP – – – – –   – – 1,27 – 1,27
11. OM3KWM – – – 1,05 –   – – – – 1,05
Poznαmka: V rubrike Body je sϊθet troch najlepšνch vύsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM