Majstrovstvα SR v prαci na KV 1997
Kategσria jeden operαtor
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW SSB RTTY SSB CW  
  %zαklad 12626 8292 62689 47455 5832 7239 12759 42201 48325  
1. OM8A (OM3RM) – – 70,02 104,5 – – – 33,58 95,2 269,72
2. OM7DX 84,53 97,8 70,35 83,87 – – – – – 266,20
3. OM5A (OM3LA) – – – 73,9 – – – – – 73,90
4. OM3PQ 3,24 – 2,17 – – – – 4,87 7,8 20,80
5. OM8ON – – – – 9,67 – – – 5,42 15,09
6. OM6TX – – 3 – – 3,12 – – 7,37 13,49
7. OM3YK – – 4,44 – – 5,57 – 3,14 – 13,15
8. OM3IF 2,68 – – 8,26 – – – – – 10,94
9. OM3IAG – – 2,7 6,96 – – – – – 9,66
10. OM8FF – – – 7,84 – – – – – 7,84
11. OM3GB – – – 1,28 – – – – 6,55 7,83
12. OM1AF – – – – – – – – 7,17 7,17
13. OM5NA – – – – – – – – 7 7,00
14. OM3CDZ – – – 6,76 – – – – – 6,76
15. OM6MO – – 4,98 1,63 – – – – – 6,61
16. OM5XX – – – – – – 6,4 – – 6,40
17. OM3TLO – – – – – – – – 6,28 6,28
18. OM5R (OM5AW) 2,04 – – – – – – – 3,6 5,64
19. OM3BA 3,62 – – 1,27 – – – – – 4,89
20. OM4WW – – – – 3 – – – 1,7 4,70
21. OM3TA – – – – – 2,65 – – 1,04 3,69
22. OM5CD – – 3,52 – – – – – – 3,52
23. OM3OM – – – 1,67 – – – – 1,34 3,01
24. OM3EA – – – 2,55 – – – – – 2,55
25. OM7V (OM7AB) – – 2,25 – – – – – – 2,25
26. OM5ZW – – – – – – – – 2,43 2,43
27. OM0WR – – – – – – – 2,33 – 2,33
28. OM3PR – – – – 1,8 – – – – 1,80
29. OM5KM – – – – – – – – 1,54 1,54
30. OM3YCA – – – – – 1,5 – – – 1,50
31. OM4DN – – – 1,33 – – – – – 1,33
32. OM3YEB – – – – – – – 1,22 – 1,22
Kategσria viac operαtorov
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW SSB RTTY SSB CW  
  %zαklad 14802 19018 91901 56423 10251     82633 80429  
1. OM3A (OM3KAG) – – 40,1 – – – – 1,1 29 70,20
2. OM2I 36,2 2,15 – – 24,46 – – 6,73 – 67,39
3. OM3RKA – – – 60,18 – – – – – 60,18
4. OM7M (OM3KAP) 1,78 – 41,26 – – – – – – 43,04
5. OM9FI 2,81 – – 12,98 – – – 1,54 – 17,33
6. OM5M (OM3KFF) – – – – – – – – 9 9,00
7. OM3KHU – – 2,13 – – – – 1,75 – 3,88
8. OM3RDP – – 1,72 – – – – – – 1,72
9. OM9TR – – – 1,06 – – – – – 1,06
Poznαmka: V rubrike Body je sϊθet troch najlepšνch vύsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM