Majstrovstvá SR v práci na KV 1999
Kategória jeden operátor
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW/SSB SSB CW  
  %základ 18854 10640 81619 50067 8912/12226 57558 57454  
1. OM8A (OM3RM) 90,5 24,34 114,84
2. OM5AW 31,9 42,4 74,30
3. OM3OM 22,8 27,8 13,96 64,56
4. OM8FF 38 11,32 2,8 52,12
5. OM3IAG 5,26 11,95 11,8 13,15 36,90
6. OM3BH 10,24 22,86 33,10
7. OM8ON 18,67 12,94 31,61
8. OM4DN 5,68 4,84 10,96 4,37 7,4 24,04
9. OM3GB 5,15 7,16 11 23,31
10. OM3NA 9,62 11,02 20,64
11. OM3YK 3,96 3,73 6,3 2,78 13,99
12. OM2TW 12,36 12,36
13. OM4WW 8,77 1,45 10,22
14. OM6TY 9 9,00
15. OM1AF 3,4 2,66 2,8 8,86
16. OM3EA 5,58 1,45 7,03
17. OM7PY 6,55 6,55
18. OM3BA 1,78 3,63 5,41
19. OM3CDZ 5,05 5,05
20. OM6NM 5,04 5,04
21. OM1ADM 4,3 4,30
22. OM5DX 4,27 4,27
23. OM4KK 3,65 3,65
24. OM3PA 3,51 3,51
25. OM3CW 3,12 3,12
26. OM5FA 2,73 2,73
27. OM6TX 1,11 1,17 2,28
28. OM3CDN 2,03 2,03
29. OM7YC 2,02 2,02
30. OM5ZW 1,94 1,94
31. OM1AW 1,42 1,42
32. OM6DM 1,2 1,20
Kategória viac operátorov
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW RTTY SSB CW  
  %základ 19528 23744 115940 67669 22496 85610 91250  
1. OM5M 7,48 4,18 58,3 74,38 89,82 3,15 45,56 222,50
2. OM3A 58,2 65,81 124,01
3. OM8A 80,66 80,66
4. OM3RKA 51,02 51,02
5. OM3Z 33,9 33,90
6. OM7M 11 7,01 6,4 13,41
7. OM3KWZ 6,2 3,87 10,07
8. OM7F 7,14 7,14
9. OM3KXR 1,86 1,86
10. OM3KTR 1,01 1,01
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM