Majstrovstvα SR v prαci na KV 2002
Kategσria jeden operαtor
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW SSB RTTY SSB CW  
  %zαklad 31152 25792 85974 59600 16222 13030   74656 49098  
1. OM6T (OM5AW) 32,68 2,76 25,02 47,30 – – – – 7,89 105,00
2. OM7JG 6,89 – – 72,98 – – 1,32 – – 81,19
3. OM3IAG – – – 30,62 – – 22,99 9,24 3,99 62,85
4. OM3NA 61,30 – – – – – – – – 61,30
5. OM5DX – 9,08 25,40 – – – – 16,33 4,76 50,81
6. OM7AG 9,25 2,84 10,00 17,53 – – – 1,97 14,89 42,42
7. OM2DX 5,86 – 35,74 – – – – – – 41,60
8. OM4TX – – 3,91 17,81 – – – 8,04 14,29 40,14
9. OM3RM 4,62 – – – – – 35,20 – – 39,82
10. OM4DM – 3,52 6,42 16,07 – – – 6,73 14,22 37,02
11. OM1II – – – 5,52 – – 23,82 – 1,26 30,60
12. OM2VL – – – – 30,09 – – – – 30,09
13. OM4XA – – – – – – – 8,69 17,30 25,99
14. OM7RC 14,61 – – 9,32 – – – – 1,51 25,44
15. OM3PQ 4,89 – 6,33 8,60 – – – – 9,26 24,19
16. OM3OM 22,84 – – – – – – – – 22,84
17. OM1AF 5,78 – – 9,17 2,84 – – – 6,87 21,82
18. OM7CA 9,24 – – – – – – – 12,52 21,76
19. OM4WW – – – – 9,06 7,72 – 1,22 2,54 19,32
20. OM6RM – – – 14,00 – – – – 4,66 18,66
21. OM8FF 4,86 – – – – – – 3,11 9,97 17,94
22. OM3EI – 13,29 – – – – – – – 13,29
23. OM3YK – 2,64 3,95 – – 4,60 – 3,35 – 11,90
24. OM3CDZ 2,85 – – 5,74 – – – 1,65 2,82 11,41
25. OM8ON – – – – 11,07 – – – – 11,07
26. OM3PR – – – – – – 9,06 – – 9,06
27. OM8MM 5,01 – – 3,71 – – – – – 8,72
28. OM8DD – 1,77 – 6,12 – – – – – 7,89
29. OM7VF 3,38 – – 2,35 – – – – 1,64 7,37
30. OM5KM 5,30 – 1,32 – – – – – – 6,62
31. OM4DA – – – 5,19 – – – – – 5,19
32. OM8AG 1,63 – – – – – – – 3,29 4,92
33. OM2KI 4,81 – – – – – – – – 4,81
34. OM8HG 3,25 – – – – – – – 1,23 4,48
35. OM0TT 1,39 – – 2,68 – – – – – 4,07
36. OM8PG – – – – – – – – 3,74 3,74
37. OM6RU – – – – – – 3,50 – – 3,50
38. OM7AT – – – – – – – – 3,48 3,48
39. OM7YC – – 1,04 – – – – – 1,97 3,01
40. OM4KK – – 2,59 – – – – – – 2,59
41. OM7PY – – – 1,46 1,09 – – – – 2,55
42. OM0CW – – 1,34 1,08 – – – – – 2,42
43. OM6TX – – – 2,27 – – – – – 2,27
44. OM2AWX – – 2,26 – – – – – – 2,26
45. OM3TA – – – – – 2,17 – – – 2,17
46. OM3IB 2,08 – – – – – – – – 2,08
47. OM0CR 1,85 – – – – – – – – 1,85
48. OM3BA – – – 1,65 – – – – – 1,65
49. OM6CU – – – – – – – – 1,26 1,26
50. OM3THV – – – 1,23 – – – – – 1,23
51. OM1AXO – – – – – – 1,22 – – 1,22
52. OM5AR – – – – – – – – 1,21 1,21
Kategσria viac operαtorov
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW CW SSB RTTY SSB CW  
  %zαklad 30352 29054 156491 90733 – – 27565 99601 95123  
1. OM7M 95,00 88,07 – 88,43 – – – 77,06 87,27 271,50
2. OM8A – – – – – – – 111,10 97,44 208,54
3. OM5M 5,43 – 10,20 50,04 – – 104,11 7,12 47,73 201,88
4. OM3A – – – – – – – 75,97 70,25 146,22
5. OM9TR – – – 3,03 – – – – – 3,03
6. OM3RRF – – – 1,20 – – – – – 1,20
Poznαmka: V rubrike Body je sϊθet troch najlepšνch vύsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM