Majstrovstvα SR v prαci na KV 2003
Kategσria jeden operαtor
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW RTTY CW RTTY SSB CW  
  %zαklad 27217 34189 65922 61405 13515 15951 27928 54923 53228  
1. OM8A (OM3RM) 28,46 – – – – – 39,91 51,94 45,61 137,46
2. OM6T (OM5AW) 42,92 – 34,26 – – – – – – 77,18
3. OM5A (OM3LA) – – – – – – – 67,48 – 67,48
4. OM3NA 6,00 – – – – 40,41 – 13,71 8,37 62,49
5. OM3PA – – – – – 52,17 – – – 52,17
6. OM4DN 13,59 3,93 9,90 14,08 – – – 8,73 14,42 44,09
7. OM6RM – – 4,55 15,25 – – – 10,97 17,45 43,67
8. OM4TX 9,43 – – 14,90 – – – – 13,02 37,35
9. OM7JG 14,68 6,74 8,05 – 12,27 – 1,16 – – 35,00
10. OM7AG 11,78 – – 8,37 – 2,52 – 1,50 1,21 31,36
11. OM7ZZ – – 30,01 – – – – – – 30,01
12. OM2RA 21,27 – – – – 8,08 – – – 29,35
13. OM7CA – – – 10,12 – – – – 16,56 26,68
14. OM8ON – – – – – 12,86 – – 12,82 25,68
15. OM3PQ 9,42 1,58 – 7,89 – – – 2,91 7,68 24,99
16. OM3OM – – – 24,67 – – – – – 24,67
17. OM5NL 23,58 – – – – – – – – 23,58
18. OM0WR – – – – – 21,84 – – – 21,84
19. OM3IAG – – – – – – – – 20,41 20,41
20. OM7PY – – 1,64 – 13,00 4,21 – 1,60 1,11 18,85
21. OM5JA 6,23 – – – – – 11,03 – – 17,26
22. OM1AW 3,36 10,85 – 2,14 – – – 1,11 1,62 16,35
23. OM7RU – – – – – – – 4,73 9,58 14,31
24. OM1II – – – 8,50 – – – – 5,62 14,12
25. OM7CW – – – 13,44 – – – – – 13,44
26. OM5XX – – – – – – 13,42 – – 13,42
27. OM3GB – – – 9,48 – – – – 3,08 12,56
28. OM7VF 5,42 – – 3,87 – – – – 2,47 11,76
29. OM3TA – – – – 10,71 – – – – 10,71
30. OM7AT 3,58 – – 3,34 – – – – 3,78 10,70
31. OM2VL – – – – – – – 4,61 6,06 10,66
32. OM8AQ – – – – – – – – 10,56 10,56
33. OM3YK – 2,76 3,87 – – – – 3,75 – 10,38
34. OM5DX – 9,91 – – – – – – – 9,91
35. OM8FF – – – – – – – – 9,10 9,10
36. OM0TT – – – 8,77 – – – – – 8,77
37. OM1CW 7,59 – – – – – – – – 7,59
38. OM2IB 6,22 – – – – – – – – 6,22
39. OM8MM 5,86 – – – – – – – – 5,86
40. OM3ZWA – – – – – 5,59 – – – 5,59
41. OM7YC 1,33 – 1,33 1,86 – – – 1,12 1,90 5,09
42. OM3BA – – – – – – – – 4,39 4,39
43. OM1AXO – – – – – – 4,34 – – 4,34
44. OM8HG – – 1,75 – – – – – 2,34 4,09
45. OM8AG 3,90 – – – – – – – – 3,90
46. OM7RC 3,70 – – – – – – – – 3,70
47. OM1ADM 3,44 – – – – – – – – 3,44
48. OM3DX 3,40 – – – – – – – – 3,40
49. OM3TB – – – 3,33 – – – – – 3,33
50. OM3CDZ – – 3,32 – – – – – – 3,32
51. OM4DA – – – 3,15 – – – – – 3,15
52. OM1AF – – – – – – – – 2,75 2,75
53. OM6CU 2,40 – – – – – – – – 2,40
54. OM4XA – – – – – – – 1,84 – 1,84
55. OM6TX – – – – – – – 1,57 – 1,57
56. OM4K – – – 1,38 – – – – – 1,38
57. OM4WW – – – – – – – 1,03 – 1,03
Kategσria viac operαtorov
  Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WW WW WW Body
    CW SSB SSB CW RTTY CW RTTY SSB CW  
  %zαklad 26725 38632 153202 86358 25265 27264 29753 101295 90375  
1. OM7M 103,31 89,95 82,86 88,82 – – – 74,10 86,03 282,08
2. OM5M 6,67 8,49 – – 111,63 – 143,95 5,58 24,14 279,42
3. OM0M 5,84 92,54 25,64 – – – – 15,77 72,40 190,58
4. OM8A – – – – 73,75 – – – – 73,75
5. OM3KHO 27,57 – – 24,88 – – – – 13,09 65,54
6. OM3RKA – – – 41,04 – – – – – 41,04
7. OM3KZA 20,54 – – – – – – – – 20,54
8. OM0R – – – – – – – 10,37 6,12 16,49
9. OM0C – – – – – – – 1,81 8,87 10,68
10. OM3ROM – – – – – – – – 2,38 2,38
Poznαmka: V rubrike Body je sϊθet troch najlepšνch vύsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM