Majstrovstvá SR v práci na KV 2005
Kategória jeden operátor
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    RTTY CW SSB RTTY SSB CW CW RTTY RTTY SSB CW  
  %základ 1251 17422 11658 18269 57161 61223 16245 3782 23609 69777 51522  
1. OM2VL   5,89       56,85     20,75     83,49
2. OM4DN   10,10 4,55   9,91 15,93       6,19 14,03 40,06
3. OM7DX 13,72 13,70     10,49             37,91
4. OM7JG           20,10 16,14         36,24
5. OM8ON           12,89 4,77       16,12 33,78
6. OM4WW   10,90       9,19 6,57       8,13 28,22
7. OM7CA           11,16         15,75 26,91
8. OM3OM           23,01         3,31 26,32
9. OM7RC       5,15       4,74 12,90     22,79
10. OM5MX 3,0     5,67       9,64 7,25     22,56
11. OM8AQ           5,0         16,24 21,24
12. OM5JA   8,47       11,76           20,23
13. OM7AG   6,57                 11,56 18,13
14. OM3BA       4,74   6,87         2,78 14,39
15. OM6RM                   2,53 11,80 14,33
16. OM3RM   1,53   12,71               14,24
17. OM3DX   1,82 8,15       1,40       4,06 14,03
18. OM1AF           7,85 3,37         11,22
19. OM7PY   1,38   1,06 3,67 5,11         1,05 10,16
20. OM7YC   2,20     2,93         1,13 4,94 10,07
21. OM1AVK 8,56               1,30     9,86
22. OM3ZWA           8,84           8,84
23. OM5NL                     8,47 8,47
24. OM3YK         6,35         1,62   7,97
25. OM1AW   2,40     1,97 2,71       1,23 2,72 7,83
26. OM4DA   1,61     2,43 3,07         2,18 7,68
27. OM5KM 6,75                     6,75
28. OM7TJ           6,66           6,66
29. OM7AT     2,42               3,96 6,38
30. OM7AB         5,53             5,53
31. OM6KW                   5,12   5,12
32. OM3PQ           5,08           5,08
33. OM7VF   4,70                   4,70
34. OM4W               4,66       4,66
35. OM6TX         4,39             4,39
36. OM3TZO                     3,97 3,97
37. OM6NM                   1,42 2,50 3,92
38. OM2AK           1,96         1,62 3,58
39. OM4TC 1,14     1,06       1,34       3,54
40. OM8AA                   3,40   3,40
41. OM3TLE   1,31                 2,04 3,35
42. OM7RU                   2,02 1,26 3,28
43. OM3IAG   2,84                   2,84
44. OM6AL                   1,79 1,02 2,81
45. OM4JD   2,73                   2,73
46. OM5UM                     2,52 2,52
47. OM3CFR   2,25                   2,25
48. OM3CD         2,05             2,05
49. OM8HG   1,75                   1,75
50. OM7PA   1,36                   1,36
51. OM2AAA       1,32               1,32
52. OM3GB                     1,24 1,24
53. OM5NA                     1,18 1,18
54. OM3CDN           1,17           1,17
Kategória viac operátorov
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WW WW WW Body
    RTTY CW SSB RTTY SSB CW CW RTTY RTTY SSB CW  
  %základ   23565 23489 29804 98535 85477   27052   98059 88839  
1. OM7M   106,88 98,74   114,36 105,11       99,63 101,63 326,35
2. OM8A                   104,51 99,92 204,43
3. OM4A   53,67     24,77 36,81   9,77     21,83 115,25
4. OM0M   62,46     16,36             78,82
5. OM5M   68,42                   68,42
6. OM3RJB       45,03               45,03
7. OM3RKA           41,23           41,23
8. OM4K           7,60           7,60
9. OM3KHE           5,98           5,98
10. OM3ROM           1,67           1,67
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov. 
Vyhodnotil OM8AM