Majstrovstvá SR v práci na KV 2009
Kategória jeden operátor
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM3BH       77 100     92         269
2 OM7CW   48     62               110
3 OM7AG   2 13 1 11 15   4   1 7 8 39
4 OM7DX         17   3 13   4 9   39
5 OM3OM         24           11   35
6 OM6RK     13           16     4 33
7 OM5TX   1       24           3 28
8 OM3IAG         13           2 6 21
9 OM1VA     10     1           7 18
10 OM5MX     5     10         1 1 16
11 OM8ON               9     6   15
12 OM7YC 1 2     1 10   1   2   1 14
13 OM3NA   14                     14
14 OM4DN   1   5           2 5   12
15 OM5ZW   12                     12
16 OM7PY         3 1       1 6 1 10
17 OM3R         8     1         9
18 OM4TC     3 1   5             9
19 OM3PQ   1     4         1 3   8
20 OM6AL       2 3         1 2   7
21 OM7ANB       7                 7
22 OM4DA       1 3         1 2   6
23 OM3PC   6                     6
24 OM2ASO     6                   6
25 OM2AK         5               5
26 OM4EA   1     4               5
27 OM3TB   1   1 3           1   5
28 OM3TLE     2 1 1 2   1   1 1   5
29 OM7AB       5                 5
30 OM4JD   1           1   1 3   5
31 OM7YL     2     2           1 5
32 OM4XA   5                     5
33 OM3BA   1     1           2   4
34 OM3CDN   1     2     1     1   4
35 OM0WR                     4   4
36 OM1AF         3               3
37 OM7AT   1     1           1   3
38 OM1TD         1         1 1   3
39 OM5UM       1           1 1   3
40 OM2WX                       3 3
41 OM8HG         1           1   2
42 OM5FA         1         1     2
43 OM7RX       1 1               2
44 OM7RU       2                 2
45 OM4PD       1             1   2
46 OM7AAS       2                 2
47 OM4DU                   1 1   2
48 OM0TT                   1 1   2
49 OM6TX                   1 1   2
50 OM8LA                     2   2
51 OM5LR   1                 1   2
52 OM4KW                     2   2
53 OM2AW         1               1
54 OM9AMM         1               1
55 OM3DX       1                 1
56 OM4ADR       1                 1
57 OM4TW                   1     1
58 OM1PD                   1     1
59 OM2ASM                   1     1
60 OM3TPN                     1   1
61 OM8AQ                     1   1
62 OM4AY                     1   1
63 OM8RA                     1   1
64 OM6MW                     1   1
65 OM3ZBG                       1 1
66 OM2CS                       1 1
67 OM5RM   1                     1
68 OM4AA           1             1
Kategória viac operátorov
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WW WW WW WAE WAE Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY CW SSB CW RTTY SSB RTTY  
1 OM7M       97 107     78 95 12     299
2 OM8A           107     116       223
3 OM3RJB 9         47     25 54     126
4 OM3KWZ   1 65   19 29     12 22     116
5 OM3X                     41   41
6 OM3RRC       5 14     1 11       30
7 OM3RKA         29               29
8 OM3KFF 4 5           10         19
9 OM3RDX               1 3       4
10 OM3RKP       2                 2
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov. 
Vyhodnotil OM5RW