Majstrovstvá SR v práci na KV 2010
Kategória jeden operátor
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM5ZW 32             87       8 127
2 OM5TX           23           21 44
3 OM7AG   1     13 14   1     9 9 36
4 OM4KW   2     22           9   33
5 OM7DX       5 15 10             30
6 OM8ON         10     9     9   28
7 OM6RK           18     6 2     26
8 OM1VA 1         13     3   1 10 26
9 OM3PC 23                       23
10 OM7OM                       17 17
11 OM3R/CFR         9     3     4   16
12 OM7YC 1       6 8   1   1   1 15
13 OM0WR       8           1 5   14
14 OM4DN       4           4 6   14
15 OM7PY   2   2 4       1 1 8 1 14
16 OM3TPN   1     3             7 11
17 OM3NA   11                     11
18 OM3IAG                   2 8   10
19 OM2VL   9                     9
20 OM3TLE         1 4     1 1 1 1 6
21 OM8AQ       2 1         1 3   6
22 OM7AB       5           1     6
23 OM6AL         6               6
24 OM3BA   2                 4   6
25 OM4TW       1   3         1   5
26 OM6AL       3       1   1     5
27 OM3TB   1   1 3         1 1   5
28 OM5MX                 5       5
29 OM7AX                       5 5
30 OM8DD   1               1 3   5
31 OM7CW   5                     5
32 OM3ZBG           2       1   1 4
33 OM6TX       2 1         1     4
34 OM4DA       1 2         1     4
35 OM8LA       1               3 4
36 OM7AT   1     1           2   4
37 OM3CDN         3     1         4
38 OM2WX                       4 4
39 OM1II                   2 2   4
40 OM7YL           2       1     3
41 OM7RC   1               1   1 3
42 OM0TT   1               1 1   3
43 OM4JD       2                 2
44 OM5FA         1     1         2
45 OM7ZM                   2     2
46 OM4XA                     2   2
47 OM3TWM       1                 1
48 OM3NI       1                 1
49 OM4ADR       1                 1
50 OM3CQF       1                 1
51 OM4AQP                       1 1
52 OM1AW   1                     1
53 OM8SL   1                     1
54 OM1TD                   1     1
55 OM3OM                   1     1
56 OM7ANT                   1     1
57 OM8JP                   1     1
58 OM7SM                   1     1
59 OM5NA                     1   1
60 OM4AY                     1   1
61 OM8KW                     1   1
62 OM7SR                     1   1
63 OM2AK                     1   1
64 OM3SX                     1   1
Kategória viac operátorov
  Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WW WW WW WAE WAE Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY CW SSB CW RTTY SSB RTTY  
1 OM8A       83       95 105 122     322
2 OM7M       95 95     94 100       290
3 OM3KWZ   1   1 19 35   1 11 26     72
4 OM3RRC   12     12 10   2 22 19     53
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov. 
Vyhodnotil OM5RW