Majstrovstvá SR v práci na KV 2012
Kategória jednotlivci
Por. Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1-2 OM2VL       74 76     97         247
1-2 OM3GI 119 8         87 41         247
3 OM3BH   74     32               106
4 OM2KW           71             71
5 OM7OM           25     23 1 8 6 56
6 OM7CW   54                     54
7 OM7KW                 41 1   7 49
8 OM3IAG       3 12 8       8 18 4 38
9 OM6W         14             17 31
10 OM8ON         10     10     11   31
11 OM7AG   3     5 12       1 8 5 25
12 OM5NL 1 1               5 11 5 21
13 OM4KW         6           14   20
14 OM3ZWA         16           2   18
15 OM3TPN         2 7       1 1 6 15
16 OM6RK                 10     5 15
17 OM3R           2       1 5 6 13
18 OM1VA           12             12
19 OM5WW         7         2 3   12
20 OM4DN       3 4           4   11
21 OM6BB           10             10
22 OM7AX               2     7 1 10
23 OM0WR       1 8     1         10
24 OM7ZM                     9   9
25 OM8LA   2       7             9
26 OM4KK                   8     8
27 OM5MX           7           1 8
28 OM7LM       1 4         1 3   8
29 OM3TLE       1 1 4     1 1   2 7
30 OM4XA   7                     7
31 OM5X       7                 7
32 OM3TB   1   1 4         1 1   6
33 OM2IV   1     2           2   5
34 OM3BA         1     1     3   5
35 OM3CDN   1     3         1 1   5
36 OM4J(4JD)   3     1     1     1   5
37 OM5NA   1     3 1             5
38 OM8DD 1 4                     5
39 OM2DT       1 1         1 2 1 4
40 OM1II   3                     3
41 OM1DK       1           2     3
42 OM2WX           3             3
43 OM3DX   1     1         1     3
44 OM3PA                       3 3
45 OM5FA         2         1     3
46 OM5EA                   1 2   3
47 OM6TX       1           1 1   3
48 OM7RC   1       2             3
49 OM3ZBG           2             2
50 OM4O                       2 2
51 OM4DA                   1 1   2
52 OM5UM   1     1               2
53 OM6AL   1               1     2
54 OM6FM                     2   2
55 OM7RU   1                 1   2
56 OM7JM       1           1     2
57 OM7ANO           1           1 2
58 OM7YL           2             2
59 OM7PY             1         1 2
60 OM7AB                   2     2
61 OM7SR                     2   2
62 OM8KD       1           1     2
63 OM0DX                 2       2
64 OM1DI       1                 1
65 OM1ASD                       1 1
66 OM1ADX                   1     1
67 OM2AML       1                 1
68 OM3TYC         1               1
69 OM3PR                       1 1
70 OM3PQ                     1   1
71 OM3CQF                     1   1
72 OM4TW                       1 1
73 OM4AY                     1   1
74 OM4DU                     1   1
75 OM4TC                     1   1
76 OM55TV        1                 1
77 OM6NM 1                       1
78 OM6AS                   1     1
79 OM7YC           1             1
80 OM7ACA                   1     1
81 OM8AXU       1                 1
82 OM8MM   1                     1
83 OM8JP                   1     1
84 OM8AQ                     1   1
85 OM8HG                     1   1
86 OM8FR                     1   1
87 OM8ART                     1   1
88 OM8KW                     1   1
89 OM0TT   1                     1
                           
                             
                             
Majstrovstvá SR v práci na KV 2012
Kategória viac operátorov
Por. Kontest ARRL ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WW WW WW WAE WAE Body
    SSB CW RTTY SSB CW RTTY CW SSB CW RTTY SSB RTTY  
1 OM5M 3     36   100   40   75   104,0 279
2 OM7M   79   83 97     76         259
3 OM8A               93 103       196
4 OM3RRC   27   1 36 42   5 16       105
5 OM3KWZ         22 19     9       50
6 OM2011IIHF         14               14
7 OM0M               7         7
8 OM3KZA               1         1
                             
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov.                           
                             
Vyhodnotil OM5RW