Majstrovstvá SR v práci na KV 2013
Kategória jednotlivci
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM3GI 56 24 78       95         229
2 OM3BH   84   104               188
3 OM2VL         73 93           166
4 OM5ZW 4       69             73
5 OM2KW                     62 62
6 OM7OM         20     2   9 23 52
7 OM7JG       45               45
8 OM5NL   8   16     8   6 15 9 40
9 OM3IAG     1 8 1         10 13 31
10 OM7KW         1     28       29
11 OM7RU   1 2           1 25   28
12 OM0WR     1 22               23
13 OM7AG   3   6 10         6 7 23
14 OM5WW   1   12         4 3   19
15 OM3R         6   2 4     6 16
16 OM6W         16             16
17 OM0DX         10     5       15
18 OM1DK 1   3           11     15
19 OM4DN   2 3 6         2 4   13
20 OM8LA         8   1       4 13
21 OM8FR     2 5         3 5   13
22 OM3ZWA       11           1   12
23 OM6AL     2 6         1 4   12
24 OM8ON             5     7   12
25 OM4XA   9                   9
26 OM7AB     5           3     8
27 OM7LM   2   1 3 1   1 1 1 3 8
28 OM3TB   1 1 5         1 1   7
29 OM4EX   7                   7
30 OM4KK 1               6     7
31 OM5MX         3   1 1   1 3 7
32 OM2AW       2     3     1   6
33 OM2IV       3         1 2   6
34 OM2DT     1 3 1       1 2 1 6
35 OM3TLE         2     2 1     5
36 OM3ED                   4   4
37 OM3PQ                   2 2 4
38 OM3CDN     1 2     1     1   4
39 OM4KW   3               1   4
40 OM7AX     1           1 2   4
41 OM7ZM                   4   4
42 OM3BA   1               2   3
43 OM3DX     1 1         1     3
44 OM3ZBG     1   1       1     3
45 OM4O         3             3
46 OM6MS       2           1   3
47 OM6TX     1 1         1 1   3
48 OM7AT   1   1           1   3
49 OM7SR       2           1   3
50 OM7YC       1 1           1 3
51 OM8LM   1   1           1   3
52 OM8KT                 3     3
53 OM1ADX     2                 2
54 OM4J       1     1         2
55 OM4TC         2             2
56 OM5UM       2               2
57 OM6AC   1   1               2
58 OM7A 1               1     2
59 OM7YL         2             2
60 OM8JP           1     1     2
61 OM0A                 1     1
62 OM0AB                 1     1
63 OM0CS     1                 1
64 OM0TT   1                   1
65 OM2AM                   1   1
66 OM2MM       1               1
67 OM3BY         1             1
68 OM3CW   1                   1
69 OM3NI   1                   1
70 OM3PA         1             1
71 OM3RP                   1   1
72 OM3CQF                   1   1
73 OM3TPN         1             1
74 OM3TZO                   1   1
75 OM3TRT                   1   1
76 OM3WYE                 1     1
77 OM4DA   1                   1
78 OM4DU       1               1
79 OM4WW                   1   1
80 OM5CD                     1 1
81 OM5LR       1               1
82 OM5NX   1                   1
83 OM5AMX                 1     1
84 OM6H                 1     1
85 OM6AS                 1     1
86 OM7JM                 1     1
87 OM7PY         1             1
88 OM7ACA                 1     1
89 OM7AGF     1                 1
90 OM7ANO         1             1
91 OM8AA     1                 1
92 OM8AXU                 1     1
93 OM8HG                 1     1
94 OM8ART                   1   1
95 OM8FF                   1   1
96 OM8AQ                   1   1
97 OM8KW                   1   1
                         
                           
                           
Majstrovstvá SR v práci na KV 2013
Kategória viac operátorov
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM7M     77 80         90 92   262
2 OM3KFF         100     97 42 35   239
3 OM8A                 98 116   214
4 OM100IG       33             40 73
5 OM3RRC   23     23         22   68
6 OM3KWZ       20 29         12   61
7 OM4C     15           8     23
8 OM0A     15         1       16
9 OM3KAG                     5 5
                           
Poznámka: V rubrike Body je súčet troch najlepších výsledkov. 
                           
Vyhodnotil OM5RW