Majstrovstvá SR v práci na KV 2016
Kategória jednotlivci
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM2VL 93 80 54n 67n   98 98   30n 79   448
2 OM5ZW 92 83   95     94         364
3 OM7RU   34 17 37         1 34   123
4-5 OM3GI 5           54         59
4-5 OM7KW 3       21     34     1 59
6 OM3R       7 14   2n 12   4 11 48
7 OM1DK 11   13           13     37
8 OM7JG     2     8       24   34
9 OM3IAG     5 9     1     10 8 33
10 OM2015TITANIC               10   6 15 31
11 OM5WW   9   13         3 5   30
12 OM8DD 1     27     1         29
13-14 OM6RM   1 1 17           9   28
13-14 OM8ON   1 1 8     9     9   28
15 OM6AL   2 3 12         2 8   27
16 OM2DT 1n 1n 2n 5 2       3 5 7 22
17 OM8AA   5   14           1   20
18-19 OM7AG   3   5 3       1n 7 1 19
18-19 OM8LA   1     8         2 8 19
20 OM3ZWA       14           4   18
21-22 OM2MM 1 1   12           3   17
21-22 OM5XX     1 13         1 2   17
23 OM4O   2 3 3 4       1n 2n 3 15
24 OM3RRC               3 10     13
25 OM5RM   11                   11
26 OM7LM     1           1 8   10
27-29 OM3TPN         5           4 9
27-29 OM4KK           1     8     9
27-29 OM0WR       1     1   2 5   9
30-35 OM20OTC       8               8
30-35 OM2Y   2               6   8
30-35 OM3RWB         6           2 8
30-35 OM5MX   1   1 2           4 8
30-35 OM7AB 1   2           5     8
30-35 OM7AX   1   2         1 1 3 8
36-40 OM2BK     3           4     7
36-40 OM3BA   1   4           2   7
36-40 OM7PY     1 1         1 2 2 7
36-40 OM7YC 1 2 1 1 2             7
36-40 OM8LM   1   3           3   7
41-42 OM3CPF                   6   6
41-42 OM5UM     1 2         1 2   6
43-47 OM3TLE               2   1 2 5
43-47 OM6TX     2 1         1 1   5
43-47 OM7SR       2         1 2   5
43-47 OM7ZM       2         3     5
43-47 OM8FF       2           3   5
48-61 OM2IV   1 1             2   4
48-61 OM2WX         1     1     2 4
48-61 OM3CDN       3           1   4
48-61 OM3DX 1   1     1 1         4
48-61 OM3TYC   1     3             4
48-61 OM4AY   1   2           1   4
48-61 OM4J             2   1 1   4
48-61 OM4MM 4                     4
48-61 OM4WW   1   1         1 1   4
48-61 OM5NL   4                   4
48-61 OM7JM 1   1           2     4
48-61 OM8CW                   4   4
48-61 OM8JP 1   1           1   1 4
48-61 OM9OT       4               4
62-70 OM2AW 1 2                   3
62-70 OM3CUG     1 1           1   3
62-70 OM3PQ                   2 1 3
62-70 OM4CI   1 1             1   3
62-70 OM4DU   1   1           1   3
62-70 OM7LW                 1 2   3
62-70 OM8HG   1   1           1   3
62-70 OM8MF   1         1     1   3
62-70 OM0DC     1           1 1   3
71-86 OM1AWS 1   1                 2
71-86 OM2XA       1           1   2
71-86 OM3CM   1               1   2
71-86 OM3CW                   1 1 2
71-86 OM3PA         1   1         2
71-86 OM3TB   1 1                 2
71-86 OM3ZBG     1   1             2
71-86 OM4ANO                 1 1   2
71-86 OM4ASI     1           1     2
71-86 OM4SX             2         2
71-86 OM6AT     1     1           2
71-86 OM7AT   1               1   2
71-86 OM8AKX                     2 2
71-86 OM8FR                   2   2
71-86 OM8VL       1           1   2
71-86 OM0A     1           1     2
87-115 OM1AFY                   1   1
87-115 OM2AAZ             1         1
87-115 OM2AGN                 1     1
87-115 OM2RA                   1   1
87-115 OM2XW   1                   1
87-115 OM3CND       1               1
87-115 OM3COR       1               1
87-115 OM3KWZ                 1     1
87-115 OM3TSZ                   1   1
87-115 OM3TZZ   1                   1
87-115 OM3WZ                   1   1
87-115 OM4KW                   1   1
87-115 OM4M                 1     1
87-115 OM4MO                   1   1
87-115 OM5AA       1               1
87-115 OM5NA                   1   1
87-115 OM5VS                   1   1
87-115 OM6MS                   1   1
87-115 OM6SA       1               1
87-115 OM6WW                   1   1
87-115 OM7RM       1               1
87-115 OM8ADM                 1     1
87-115 OM8AHJ                 1     1
87-115 OM8API     1                 1
87-115 OM8AQ                   1   1
87-115 OM8AT                   1   1
87-115 OM8PG         1             1
87-115 OM0ATP                 1     1
87-115 OM0MW                   1   1
                           
                           
Kategória viac operátorov
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM7M     81           94 98   273
2 OM3RRC       30           25 43 98
3 OM0M     49           23     72
4 OM7LM       18               18
5 OM4C     10                 10
6 OM3KWZ       4               4
7-8 OM3KFF     2                 2
7-8 OM6H                 2     2
                           
Poznámka: V rubrike Body je súčet piatich najlepších výsledkov. Nezapočítaní výsledky sú označené písmenom n.
                           
Vyhodnotili OM4DW a OM6AZ