Majstrovstvá SR v práci na KV 2020
Kategória jednotlivci
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM3BH   87 77 86               250
2 OM2VL         72 98     8   26 204
3 OM7RU 5n 32 18 41   1n     5 38   134
4 OM0R (op. OM3GI)   36   37   28           101
5 OM3RM     29     17 51         97
6 OM5ZW 55 8                   63
7 OM5WW 2n 5 8 21         9 15   58
8 OM0M (op. OM3CGN)   4   38               42
9 OM3IAG 1n 1n 2n 5 11   3n   9 13 3 41
10 OM7JG   1   3         11 21   36
11 OM3R (op. OM3CFR)         15   4       7 26
12 OM3ZWA       6 15         2 2 25
13 OM7KW         24             24
14-15 OM7AG   3   4 2   1n     5 7 21
14-15 OM7LW       21               21
16-17 OM2DT   1n 4 1n 4   1n   3n 3 5 16
16-17 OM8ON       6     6     4   16
18 OM7LM   1   10           4   15
19-23 OM0WR       8           5   13
19-23 OM1DK 7               6     13
19-23 OM6AL       6         1 6   13
19-23 OM7M (op. OM2KI)   13                   13
19-23 OM8CW 11                 2   13
24 OM5NL             4   3 1 4 12
25-27 OM2Y (op. OM2IB)   11                   11
25-27 OM3CPF       4           7   11
25-27 OM5CM                 1 10   11
28-31 OM3CW 1n 1n   1 3       1 3 2 10
28-31 OM4IK     5           5     10
28-31 OM5KM                 1 9   10
28-31 OM8KT               10       10
32-36 OM2AGN   1n 1 1 1n       1 1 2 6
32-36 OM4M (op. OM4KK)     2           4     6
32-36 OM5MX       1             5 6
32-36 OM6RM                   6   6
32-36 OM8JP 1   1   2       1   1 6
37-41 OM2RA   1n 1 1   1     1 1   5
37-41 OM3TLE       1 2     1   1   5
37-41 OM4DU   1   2           2   5
37-41 OM7PY       2 1         1 1 5
37-41 OM83IHWC (op. OM5CD)       5               5
42-47 OM3CDN   1   2           1   4
42-47 OM5UM                 2 2   4
42-47 OM5VS                   4   4
42-47 OM6TX     2           1 1   4
42-47 OM8AQ                   4   4
42-47 OM8VL       3           1   4
48-53 OM0WT 1   1           1     3
48-53 OM1AKU     1           1 1   3
48-53 OM2XW   2               1   3
48-53 OM3DX   1             1 1   3
48-53 OM6W (op. OM6DN)     2           1     3
48-53 OM8HG         1         2   3
54-79 OM0AS   1               1   2
54-79 OM0ATP   1               1   2
54-79 OM0MW                   2   2
54-79 OM1AJT     1           1     2
54-79 OM1AVL                 2     2
54-79 OM1ST     1           1     2
54-79 OM2WX         2             2
54-79 OM2XA   1               1   2
54-79 OM3BA                   2   2
54-79 OM3CM       1           1   2
54-79 OM3WZ   1   1               2
54-79 OM3ZAH                 1 1   2
54-79 OM3ZBG               1 1     2
54-79 OM4ANO       1           1   2
54-79 OM4CI                 1 1   2
54-79 OM4O (op. OM3NI)       2               2
54-79 OM7AES     1           1     2
54-79 OM7AT                 1 1   2
54-79 OM7YC         1         1   2
54-79 OM8AA                 2     2
54-79 OM8ADM     1           1     2
54-79 OM8AT                   2   2
54-79 OM8FF   1               1   2
54-79 OM8FR                   2   2
54-79 OM8LA                   2   2
54-79 OM8LM       2               2
80-105 OM0ATR     1                 1
80-105 OM0CS                   1   1
80-105 OM0ET 1                     1
80-105 OM2AM                   1   1
80-105 OM3CAQ                   1   1
80-105 OM3CUG       1               1
80-105 OM3KHT (op. OM6AT)     1                 1
80-105 OM3KSI                   1   1
80-105 OM3RWB (op. OM3ZCK)                 1     1
80-105 OM3TZZ   1                   1
80-105 OM3ZU                   1   1
80-105 OM4AY                   1   1
80-105 OM4KW                   1   1
80-105 OM4OL                 1     1
80-105 OM5NA   1                   1
80-105 OM6AMP                 1     1
80-105 OM6AR     1                 1
80-105 OM6ASP     1                 1
80-105 OM6MS                   1   1
80-105 OM6MW                 1     1
80-105 OM6WW                   1   1
80-105 OM7ACA                 1     1
80-105 OM7SR                   1   1
80-105 OM8ADU     1                 1
80-105 OM8PG         1             1
80-105 OM8ST                 1     1
                           
                           
Kategória viac operátorov
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM7M     119 124               243
2 OM0M     40           50 9 67 166
3 OM8A             125         125
 4-6  OM4Q       36 15         24 20 95
 4-6  OM3RJB                     8 8
 4-6  OM5M     2           6     8
 7-9  OM3KSI         1           3 4
 7-9  OM3KHT                 1     1
 7-9  OM6T                   1   1
                           
Poznámka: V rubrike Body je súčet piatich najlepších výsledkov. Nezapočítaní výsledky sú označené písmenom n.
                           
Vyhodnotil OM4DW