Majstrovstvá SR v práci na KV 2021
Kategória jednotlivci
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM3BH   78n 99 81   98 94   93     465
2 OM2VL 121       65         79 36 301
3 OM0R (op. OM3GI)     20 36   36 57   24     173
4 OM3RM 18     32 46   40   10n   33 169
5 OM7RU   39 19 33 6n       21 15   127
6 OM7JG   13   33         14 23   83
7 OM5RM   69                   69
8 OM3IAG 1n 1n 2n 15 6   1n   7 6 31 65
9 OM4MM     55                 55
10 OM3GI 19 31                   50
11 OM5ZW                     44 44
12-13 OM2KI 19               17     36
12-13 OM5WW   5 6 17           8   36
14 OM3R (op. OM3CFR)       6     3 7   4 13 33
15 OM0M       32               32
16 OM0WR   1   24           4   29
17-18 OM3CPF   6 2 11   1n 2n   3 6   28
17-18 OM6NM       21         2 5   28
19 OM7LW     1 21           3   25
20 OM5XX                     20 20
21-22 OM2IB 19                     19
21-22 OM5NL 1n 2 1n 1n 2   8     1 6 19
23-24 OM2DT   1n 1 5 4       3 4   17
23-24 OM7AG   3   6 3   1n     3 2 17
25 OM3ZWA       6 2         2 6 16
26-29 OM5CM   1n 1   2       1 3 7 14
26-29 OM5KM         7       1 1 5 14
26-29 OM6AL     1 7         1 5   14
26-29 OM8KT                     14 14
30 OM7LM     1 10           2   13
31 OM8ON       4     4     4   12
32-33 OM1DK 5   2           4     11
32-33 OM5MX   1     3       2 2 3 11
34-35 OM4KK     4     1     4     9
34-35 OM7PY   1   1 4       1 2   9
36-37 OM3PA                 7 1   8
36-37 OM4IK 1   4           3     8
38-42 OM3CGN   5             2     7
38-42 OM3CW 1 1n 1   1n       1 2 2 7
38-42 OM4O       5         1 1   7
38-42 OM8AA     1 6               7
38-42 OM8JP 1n   1   2 1     1   2 7
43-44 OM2BK         6             6
43-44 OM3CQ   1 1 3           1   6
45-52 OM1AVL     2           3     5
45-52 OM2XW   2   2           1   5
45-52 OM4AY   1   1     1     2   5
45-52 OM4AZF     1 1         2   1 5
45-52 OM5UM     1 1         1 2   5
45-52 OM5VS   2   1         1 1   5
45-52 OM7AT   1 1 1         1 1   5
45-52 OM7SR       2         1 2   5
53-62 OM0ATP   1 1           2     4
53-62 OM1AKU     1 1         1 1   4
53-62 OM2AGN 1 1   1         1     4
53-62 OM3BA       2           2   4
53-62 OM3CDN   1 1 1           1   4
53-62 OM3ZU     1 2           1   4
53-62 OM5AST               1 1   2 4
53-62 OM6TU   1   2           1   4
53-62 OM6TX     1 1         1 1   4
53-62 OM8VL       2         1 1   4
63-72 OM0AS   1   1           1   3
63-72 OM1MJ                 1 1 1 3
63-72 OM3DX     1           1 1   3
63-72 OM3TNA         1     1   1   3
63-72 OM3TZZ                   3   3
63-72 OM3WZ   1   1           1   3
63-72 OM4DU   1   1           1   3
63-72 OM6RM                   3   3
63-72 OM7CV       2           1   3
63-72 OM8FR       2           1   3
73-92 OM0ET 1               1     2
73-92 OM1EE     1           1     2
73-92 OM2ABC         1       1     2
73-92 OM2WX                     2 2
73-92 OM2XA                   2   2
73-92 OM3CM       1           1   2
73-92 OM3WC         2             2
73-92 OM4CI       1           1   2
73-92 OM5CD                     2 2
73-92 OM6AMI     1           1     2
73-92 OM6AMP     1           1     2
73-92 OM6ASP     1           1     2
73-92 OM6AT 1   1                 2
73-92 OM6DN     1           1     2
73-92 OM6MS       1           1   2
73-92 OM8ATS     1           1     2
73-92 OM8DD     1           1     2
73-92 OM8LA       1           1   2
73-92 OM8LM       1           1   2
73-92 OM8MF               1   1   2
93-134 OM0A     1                 1
93-134 OM0AD                 1     1
93-134 OM0ASA                   1   1
93-134 OM0ATR     1                 1
93-134 OM0WT                     1 1
93-134 OM1AD         1             1
93-134 OM1ADA                 1     1
93-134 OM1AVV                 1     1
93-134 OM1MZ           1           1
93-134 OM1NW                     1 1
93-134 OM1ST                 1     1
93-134 OM2ACM         1             1
93-134 OM2AJK                 1     1
93-134 OM2AM                 1     1
93-134 OM2RA       1               1
93-134 OM2ZA                   1   1
93-134 OM3CAQ                 1     1
93-134 OM3TLE         1             1
93-134 OM3ZAH                 1     1
93-134 OM3ZBG         1             1
93-134 OM4AQP     1                 1
93-134 OM4DW       1               1
93-134 OM4M     1                 1
93-134 OM4MO                 1     1
93-134 OM4WW       1               1
93-134 OM5CX     1                 1
93-134 OM5LD     1                 1
93-134 OM5NA       1               1
93-134 OM6AA                   1   1
93-134 OM6ADK               1       1
93-134 OM6AMD     1                 1
93-134 OM6APR                 1     1
93-134 OM6H     1                 1
93-134 OM6MW     1                 1
93-134 OM6TY       1               1
93-134 OM6WW                   1   1
93-134 OM7AES     1                 1
93-134 OM7OM                 1     1
93-134 OM7YC                   1   1
93-134 OM8FF                   1   1
93-134 OM8MM   1                   1
93-134 OM8ST                 1     1
                           
                           
Kategória viac operátorov
Por. Kontest ARRL ARRL WPX WPX WPX WAE WAE WAE WW WW WW Body
    SSB CW SSB CW RTTY SSB CW RTTY SSB CW RTTY  
1 OM7M       147           95   242
2 OM5M               98 16     114
3 OM4Q       40           26 6 72
4 OM0R                   49   49
5 OM3KCM                 9     9
6 OM3KSI                     6 6
7 OM0A                 4     4
8 OM3RJB                     3 3
9 OM6H           1     1     2
                           
Poznámka: V rubrike Body je súčet piatich najlepších výsledkov. Nezapočítaní výsledky sú označené písmenom n.
                           
Vyhodnotil OM4DW