OM CW PRETEKY 1999
Kategória A - obe pásma
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3PC 9344 146 64
2. OM3PA 8515 131 65
3. OM3BH 8316 132 63
4. OM5RW 7616 119 64
5. OM3CDN 4897 83 59
Kategória B - pásmo 80m
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3RG 8280 138 60
2. OM5AW 7830 138 58
3. OM5KM 6664 119 56
4. OM5CX 6656 121 55
5. OM6MW 5665 103 55
6. OM6TU 5559 109 51
7. OM5BP 5184 108 48
8. OM8ON 4747 101 47
9. OM8MM 4250 85 50
10. OM3TKR 2470 65 38
11. OM1AW 1802 53 34
12. OM7AG 1260 42 30
Nehodnotené stanice: OM3CDZ, OM8DD
Vyhodnotil OM8AM