OM CW PRETEKY 2000
Kategória A
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5AW 14060 148 95
2. OM5RW 12804 132 97
3. OM3PA 12212 142 86
4. OM8FF 10591 119 89
5. OM6TU 9690 114 85
6. OM5CX 8300 100 83
7. OM8ON 7777 101 77
8. OM6MW 6305 97 65
9. OM8AQ 5796 84 69
10. OM5LR 5712 84 68
11. OM3CDN 4977 79 63
12. OM8MM 4928 77 64
13. OM3CDZ 4636 76 61
14. OM1AF 4088 73 56
15. OM7VF 3355 61 55
16. OM3TU 2806 61 46
17. OM1AW 1776 48 37
18. OM3CRG 621 27 23
19. OM5KM 621 27 23
20. OM3BA 546 26 21
Vyhodnotil OM8AM