OM CW PRETEKY 2001
Kategória A
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3PA 11446 118 97
Kategória B - výkon do 100 W
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5AW 14144 136 104
2. OM5KM 11224 122 92
3. OM3ZWA 11011 121 91
4. OM5ZW 10856 118 92
5. OM8FF 9890 115 86
6. OM6MW 8080 101 80
7. OM5CX 7872 96 82
8. OM8ON 6716 92 73
9. OM4TX 5976 83 72
10. OM3CDZ 4275 75 57
11. OM1AF 3618 67 54
12. OM1AW 2950 59 50
13. OM5NJ 2640 55 48
14. OM7VF 2451 57 43
15. OM0CW 2394 57 42
16. OM5GU 2050 50 41
17. OM3KWM 1845 45 41
18. OM4APD 1560 40 39
19. OM3TRO 210 15 14
20. OM7MV 168 14 12
Vyhodnotil OM8AM