OM-CW PRETEKY 2002
Kategória obe pásma 100 W
Por. značka QSO nás. skóre
1. OM5RW 121 91 11011
2. OM5ZW 120 89 10680   HP
3. OM7AG 111 80 8880
4. OM3PA 106 78 8268
5. OM7AT 75 57 4275
6. OM7JG/p 74 57 4218
7. OM7VF 73 54 3942
8. OM8DD 67 50 3350
9. OM7PY 42 34 1428
Poznámka: OM5ZW bol preradený do kategórie 100 W, lebo kategória HP nemala viac účastníkov. 
Vyhodnotil OM3BH