Výsledky OM-CW preteku 2003

Kategória 100W, obe pásma
/značka, celkový bodový zisk,body za QSO, násobiče/

1. OM3PA     16.912   151  112
2. OM5JA     11.532   124   93
3. OM8AA      9.492   113   84
4. OM6MW      9.483   109   87
5. OM8ON      9.180   108   85
6. OM8FF      8.415   99   85
7. OM7AG      8.400   105   80
8. OM5BP      7.904   104   76
9. OM3EK      7.488   96   78
10. OM7AT      7.220   95   76
11. OM6TU      6.230   89   70
12. OM3ROM     6.216   84   74
13. OM8AQ      5.330   82   65
14. OM3EA      4.960   80   62
15. OM7TJ      3.224   62   52
16. OM4AMA      924   33   28

Denník pre kontrolu: OM3RG,OK2KJ,OM3BH

Pozn.vyhodnocovateľa: Do kategórie A bol prihlásený len OM3PA,
keďže bol jediný, bol preradený do kategórie B.

V denníkoch OM staníc sa objavilo ďaľších 10 staníc:
3NA,QQ,KCM,4ANJ,5AW,5NJ,6FM,7DX,7VF,8RA

Vyhodnotil Rasťo OM3BH.