OM CW Preteky 2007

 

Por.     značka            body           nás.          výsledok

 

1.      OM3PA/P          145      x    126      =      18270                        

2.      OM8AA             121      x    114      =      13794                                                

3.      OM6KW           120      x    108      =      12960                    

4.      OM7AG            107      x    104      =      12168                  

5.      OM8ON            111      x      97      =      10767                                                  

6.      OM50KHE        112      x      90      =      10080                                                    

7.      OM3EK             104      x      92      =        9568                                                   

8.      OM6MW          107      x      89      =        9523

9.      OM3CFR            98      x      84      =        8232

10.    OM7AT             100      x      82      =        8200                         

11.    OM1II                 97      x      84      =        8148

12.    OM0TT               98      x      80      =        7840

13.    OM8AQ              93      x      80      =        7440                                                 

14.    OM8PG               92      x      76      =        6992

15.    OM3CDN           85      x      74      =        6290

16.    OM3CAZ            77      x      65      =        5005

17.    OM6AL               64      x      57      =        3648

18.    OM3TLE             36      x      36      =        1296

19.    OM7CG              29      x      28      =          812

20.    OM1HI                18      x      17      =          306

 

 

V Mikšovej  3.6.2006                      Vyhodnotil OM3BH