OM CW preteky 2010

 

Kategória: výkon TX do 100W

 

Por.     Značka               QSO       Nás.     Výsledok

 

1.         OM7AG               120        107          12840

2.         OM3KZA             113           97          10961

3.         OM8ON               114           92          10488

4.         OM3CFR             107           90            9630

5.         OM8AQ               109           84            9156

6.         OM8FF                  97           81            7857

7.         OM8DD                 90           81            7290

8.         OM8LA                  94           70            6580

9.         OM8HG                 87           74            6438

10.       OM7AT                  77           68            5236

11.       OM5NJ                  78           65            5070

12.       OM3CDN              74           59            4366

13.       OM2IV                    74           58            4292

14.       OM8KW                 66           58            3828

15.       OM7SR                  63           57            3591

16.       OM2RL                  62           56            3472

17.       OM9AZ                  59           51            3009

18.       OM30CAQ            36           31            1116

19.       OM6AL                  35           29            1015

20.       OM3BA                  25           23              575

21.       OM1II                      20           17              340

 

Kategória: výkon TX podľa PP

 

Por.     Značka               QSO       Nás.     Výsledok

 

1.         OM3KAP             142        121          17182

2.         OM5ZW               139        117          16263

3.         OM3RDX            130        110          14300

4.         OM3IAG              105           93            9765

 

Vyhodnotil OM3BH