VÝSLEDKOVÁ LISTINA OM-CW PRETEKU 2013

 

Kategória : výkon podľa PP

     Por.                            QSO Nás.     Výsledok

1.     OM5ZW              144    132       19008

2.     OM3PA              141     130       18330

3.     OM7RU                94    90         8460

4.     OM3IAG               82     72         5904

5.     OM0DX                44    41         1804

 

 

Kategória : výkon 100W

1.     OM8ON               103    91        9373

2.     OM7AG                 93   87        8091

3.     OM1II                    90   86        7740

4.     OM6MW                87   79        6873

5.     OM6AC                 85   78        6474

6.     OM8VL                 85   72        6120

7.     OM3CAZ               86   70        6020

8.     OM8LA                 82   71        5822

9.     OM3CDN              80   69        5520

10.  OM7AT                 71   63        4473

11.  OM2RL                 65   63        4095

12.  OM0ATP               46   40        1840

13.  OM7CG                 34   30        1122

14.  OM3COR              15   15          225

 

 

Kategória : SWL

1.     OM3-28393            11   11        121

 

 

 

 

V Žiline 16.5.2013                                          Vyhodnotil : Rastislav HRNKO  OM3BH