OM CW preteky 2015
Výkon podža povožovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM5ZW 95 95 86 8170
2. OM3PA 96 96 84 8064
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM7AG 86 86 77 6622
2. OM7RU 79 79 68 5372
3. OM8ON 71 71 63 4473
4. OM8VL 59 59 54 3186
5. OM3CDN 60 60 52 3120
6. OM3EE 59 59 52 3068
7. OM2RL 56 56 54 3024
8. OM8TA 38 38 35 1330