OM CW preteky 2020
Výkon podža povožovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM5ZW 141 141 124 17484
2. OM3PA 128 128 110 14080
3. OM8AQ 100 100 85 8500
4. OM3KWM 35 35 31 1085
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM7AG 111 111 102 11322
2. OM5RW 113 113 93 10509
3. OM3KZA 108 108 97 10476
4. OM5CX 103 103 89 9167
5. OM4AZF 105 105 87 9135
6. OM5KM 91 91 75 6825
7. OM2RL 84 84 79 6636
8. OM8ON 87 87 74 6438
9. OM6TU 80 80 69 5520
10. OM5CM 79 79 69 5451
11. OM3ZU 77 77 69 5313
12. OM4DU 73 73 67 4891
13. OM7AT 71 71 64 4544
14. OM8VL 72 72 63 4536
15. OM3CQ 71 71 63 4473
16. OM8DD 69 69 60 4140
17. OM3RKA 67 67 61 4087
18. OM3KWM 35 35 31 1085
Výkon do 5 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM3WZ 67 67 59 3953