OM CW preteky 2021
Výkon podža povožovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM5ZW 135 135 118 15930
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM4AZF 131 131 117 15327
2. OM5TZ 108 108 100 10800
3. OM7RU 109 109 95 10355
4. OM3BY 107 107 90 9630
5. OM3CQ 94 94 83 7802
6. OM3ZU 93 93 82 7626
7. OM8ON 93 93 77 7161
8. OM5RW 92 92 75 6900
9. OM0AS 87 87 79 6873
10. OM8AQ 88 88 73 6424
11. OM2RL 74 74 64 4736
12. OM7AT 64 64 56 3584
13. OM8VL 61 61 56 3416
14. OM3CDN 50 50 47 2350
Výkon do 5 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM3WZ 61 61 56 3416