OM-SSB Pretek 2005

 

 

 

Kategória: obe pásma  100W

 

                                QSOs       Mults       Body

1. OM3PA               147           124        18228

2. OM6MW             131           108        14148

3. OM7AG               127           101        12827

4. OM1MJ               106             88          9328

5. OM8YL                108             84          9072

6. OM7AB                105             83          8715

7. OM5LR                  86             70         6020

8. OM7AT                  82             68         5576

9. OM3CDN              79             70         5530

10.OM8ON                58              49          2842

11.OM5NJ                 59             47         2773

12.OM3CRG             56             49         2744

13.OM3RRA             53             48         2544

14.OM6AL                60             38         2280

15.OM8QA               45             38         1710

16.OM1II                     5               5              25

 

 

 

 

 

 

Kategória : Poslucháči

1. OM3-0001            127             102         12954        

2. OM3-0152              30               36      1080

 

 

 

 

Miksova 7.10.2005                                          Vyhodnotil: OM3BH