OM SSB Pretek 2006

 

 

Kategória 1 op. Obe pásma

 

Por.       Značka                  Počet Bodov     Násobiče    Celkový výsledok 

 

1.          OM5ZW                 164                       133                 21812

2.          OM6KW                 158                       129                 20382

3.          OM3PA                  155                        125                19375

4.          OM7AG                  125                       105                 13125

5.          OM7AB                  122                         91                  11102

6.          OM7AT                   118                        92                   10856

7.          OM8YL                   121                        88                   10648

8.          OM3CAZ                105                        74                     7770

9.          OM4APD                   87                       76                     6612

10.        OM7CG                     77                        61                    4697

11.        OM3RRA                  75                        61                    4575

12.        OM5NJ                      64                        49                    3136

13.        OM5LR                     61                        44                     2684

14.        OM0ATP                  57                        45                      2565

15.        OM3TLE                  50                        44                      2200

 

 

 

Kategória   Rádioví poslucháči

Por.       Značka                  Počet Bodov     Násobiče    Celkový výsledok 

1.       OM3-0001               126                   110              13860

2.       OM3-0152                 78                      78               6084

 

 

 

 

V Žiline    7.11.2006                                              Rastislav   HRNKO  OM3BH