OM SSB Preteky 2011

 

Kategória: obe pásma, výkon podľa PP

   Por.    Značka        QSO            Nás.              Body

1.        OM3PA         140               121                 16940

2.        OM3RRC      132               115                 15180

3.        OM5ZW       125                106                 13250

4.        OM8KD         107                90                 9630

 

 

Kategória: obe pásma, výkon 100 W

  Por.    Značka        QSO            Nás.              Body

1.         OM2RL          122                107                 13054

2.         OM3KTY       112                101                 11312

3.         OM7AG        108                  94                 10152

4.         OM0TT          111                  91                 10101

5.         OM7AB        107                  88                   9416

6.         OM5NJ         100                  86                   8600

7.         OM7AT            96                  80                   7680

8.         OM3CAZ         87                  75                   6525

9.         OM3CDN        82                  71                  5822

10.    OM2GA           72                  67                   4824

11.    OM9AZ            74                62                     4588

12.    OM7YA            69                  60                   4140

13.    OM0CS           66                  58                  3828

14.    OM5NA          55                   50                    2750

   OM3KZA        55                   50                    2750

16.    OM5LR          50                41                   2050

17.    OM8AXU        47                  41                    1927

18.    OM8APN        35                  28                      980

 

 

Kategória: SWL

1.      OM3-0152     83                  90                      7470

 

 

 

V Mikšovej  9.10.2011                                                 Rastislav HRNKO  OM3BH