OM-SSB PRETEKY  2013

 

Kat. výkon  podľa PP:

1.  OM3PA                  18625

2.  OM5ZW                  16215

3.  OM5CX                   12000

4.  OM7PY                     7954

         

Kat. výkon max.100 W:         

1.   OM7AG                    14238

2.   OM2RL                    13081 

3.   OM7AB                     11155

4.   OM4KK                    10925

5.   OM3CAZ                    8019

6.   OM3CDN                   7776

7.   OM0TT                       7735

8.   OM3COR                   7098

9.   OM8LA                       6710

10. OM2BK                      6696

11. OM5ARI                     5893

12. OM7AT                       4672

13. OM8VL                       3819

14. OM7YA                       3339

15.  OM5LD                     3150

16. OM8API                     2484

17. OM8ARG                   2295

18. OM5NJ                      2058

19. OM5ZX                       1886

20. OM3TLE                      270

 

Kat. Poslucháči:

1.    OM3-28393                56

 

 

 

V Mikšovej 15.10.2013                                     Rastislav HRNKO/OM3BH