OM SSB preteky 2015
Výkon podža povožovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM3PA 108 108 92 9936
2. OM4FM 78 78 62 4836
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM7AB 96 96 81 7776
2. OM7AG 92 92 79 7268
3. OM2RL 87 87 76 6612
4. OM7AXL 75 75 65 4875
5. OM3CAZ 75 75 63 4725
6. OM3CDN 73 73 60 4380
7. OM8TA 48 48 41 1968
8. OM1TD 43 43 39 1677
9. OM3EE 42 42 38 1596
10. OM7AT 33 33 30 990
11. OM7YA 30 30 26 780
12. OM8ARG 29 29 26 754
13. OM3TLE 25 25 24 600
14. OM3WBY 26 26 22 572
Poslucháči
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM3-28393 10 13 13 169