OM SSB preteky 2018
Výkon podža povožovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM80PAR 96 96 85 8160
2. OM100CSR 91 91 78 7098
3. OM8KD 65 65 53 3445
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM2RL 92 92 81 7452
2. OM3WBY 83 83 74 6142
3. OM7AG 63 63 59 3717
4. OM7OM 56 56 52 2912
5. OM3CDN 57 57 50 2850
6. OM6TC 56 56 49 2744
7. OM7AT 54 54 44 2376
8. OM8ADU 37 37 33 1221
9. OM3WBQ 20 20 18 360