OM SSB preteky 2019
Výkon podľa povoľovacích podmienok
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM3PA 103 103 94 9682
Výkon do 100 W
Por. značka QSO body násobiče výsledok
1. OM2RL 81 81 76 6156
2. OM7AG 72 72 67 4824
3. OM7AXL 66 66 61 4026
4. OM3CDN 63 63 57 3591
5. OM7AT 60 60 56 3360
6. OM8ARG 38 38 36 1368