Slovenský pohár KV 2022
Por. Značka OK/OM DX CW OK/OM DX SSB OM AC OM CW OM SSB SUMA
1 OM4MW   100 100 96   296,0
2 OM5CX 11,2 2,9 98 62,1 93,7 267,9
3 OM7AG 9,4 2,8 86,8 43,9 78,4 221,3
4 OM8DD 64,6   80,4   34,3 179,3
5 OM1MJ     79,1   100 179,1
6 OM3ZU 10,3   86,1   82,3 178,7
7 OM2RL     99,2 40,5   139,7
8 OM3CDN 2 3 63,8   63,6 132,4
9 OM7AT 1,1 0,9 51,7 35,7 38,9 128,3
10-11 OM0AAO     45,9   76,9 122,8
10-11 OM5CM 14,1   23,1 63,8   101,0
12 OM4AZF 100         100,0
13 OM5ZW       100   100,0
14 OM2VL 99,2         99,2
15 OM8AA     92,6     92,6
16 OM3RKA         89,4 89,4
17 OM4DU     49,2 35,2   84,4
18 OM8KD     3,1   63,3 66,4
19 OM7JG 65         65,0
20 OM3CFR     10,2 50,9   61,1
21 OM4KK   12,9 48,1     61,0
22 OM3KEG     28,3   29,3 57,6
23 OM3CPF 14,6   40,5     55,1
24 OM1DK     54     54,0
25 OM6TX 1 2 49,6     52,6
26 OM5KM 4,4     45,9   50,3
27 OM3SEM     49,8     49,8
28-29 OM3WZ 0,3   18 30,6   48,9
28-29 OM3WBY     33,5   14,7 48,2
30 OM3RM 47,3         47,3
31 OM8AQ 4,5   42,8     47,3
32 OM7KW     46,1     46,1
33 OM7AXL     45,1     45,1
34 OM0AJ     44,3     44,3
35 OM6MW   0,2 2,9 40,7   43,8
36 OM8ON 4,8     38,7   43,5
37 OM1HMI     6   30,2 36,2
38 OM3CQF     35,9     35,9
39 OM2KI     34,4     34,4
40 OM3CQ     33     33,0
41 OM4MM     31,5     31,5
42 OM5RW     30,8     30,8
43-44 OM1BCO     2,8   25,4 28,2
43-44 OM1AVV     27,4     27,4
45 OM6TU 4   23,1     27,1
46 OM7LW 27,1         27,1
47 OM6ACA     26,8     26,8
48-49 OM0AD   0,6 25,6     26,2
48-49 OM5LR     25,7     25,7
50 OM4EX 25         25,0
51 OM5AW     25     25,0
52 OM5AA 22,6         22,6
53 OM3WOR     20,7     20,7
54 OM1EE   1 19,2     20,2
55 OM5LD     18,7     18,7
56 OM8ARG     17,4     17,4
57 OM6AL 17,3         17,3
58 OM6MM   1,9 13,1     15,0
59 OM2FY 14,9         14,9
60 OM3WBQ     14,8     14,8
61 OM6RM 14,6         14,6
62 OM8FR 14         14,0
63 OM3KWM     5,3 8,2   13,5
64 OM3TGK     13     13,0
65 OM1AKU     12,3     12,3
66 OM8LA     12     12,0
67 OM7LM 4,7 6,9       11,6
68 OM7OM     11,1     11,1
69 OM5NL 10,2         10,2
70-71 OM5WW   9,1       9,1
70-71 OM6AI     7,9     7,9
72 OM3TLE 0   6,7     6,7
73 OM5CD 6,7         6,7
74 OM7PY 5,7 0,2       5,9
75 OM1WS     5,7     5,7
76-77 OM2JK     5,5     5,5
76-77 OM2DT 4,9         4,9
78-80 OM3CMK 4,8         4,8
78-80 OM8TA     4,8     4,8
78-80 OM5GU     4,6     4,6
81 OM6AN     4,6     4,6
82 OM6APR   0,7 3,9     4,6
83 OM2QU     4,4     4,4
84 OM0UA     4,3     4,3
85 OM8CW     3,7     3,7
86 OM7ANT   0 3,4     3,4
87 OM2RA 3,1         3,1
88-89 OM6MS 2,9         2,9
88-89 OM0AGP     2,8     2,8
90 OM7RU 2,5         2,5
91 OM8VL     2,5     2,5
92-93 OM7SR 2,4         2,4
92-93 OM4AY 2,3         2,3
94 OM5NA         2,2 2,2
95-96 OM6ADK     2,2     2,2
95-96 OM5MX 1,8         1,8
97 OM6IN 1,7         1,7
98 OM7TJ 1,7         1,7
99 OM0AS     1,4     1,4
100 OM2ZZ 1,3         1,3
101 OM3KHT   1,2       1,2
102-103 OM3CM 1         1,0
102-103 OM2AM     0,9     0,9
104-106 OM3TBG 0,8         0,8
104-106 OM4AQP   0,8       0,8
104-106 OM3CW   0,6       0,6
107 OM3IAG 0,6         0,6
108-109 OM8JP 0 0,6       0,6
108-109 OM7AAC     0,5     0,5
110 OM0AAJ   0,4       0,4
111-112 OM0IM     0,4     0,4
111-112 OM8ABS     0,2     0,2
113-114 OM8ABJ     0,1     0,1
113-114 OM8SL/QRP 0,1         0,1
115-116 OM0ALE     0     0,0
115-116 OM3ZAH 0         0,0