PRETEKY K VÝROČIU SNP 2010
OM stanice
značka kategória skóre
OM7AG A1 10535
OM3CDN A1 7175
OM3CAZ A1 2415
OM3BA A1 660
OM7AB A2 36900
OM4KK A2 36000
OM2RL A2 34800
OM3CAZ A2 25840
OM2AM A2 19825
OM3YCA A2 17080
OM6ADR A2 15635
OM5FT A2 9881
OM3WOR A2 7400
OM7JM A2 5280
OM8AHJ A2 4350
OM8VL A2 3250
OM8ARG A2 1280
OM8AXU A2 320
OM8DD A3 24440
OM7AT A3 18880
OM8TA A3 6840
OM3CDN A3 5760
OM3CPF A3 1496
OM7SR B1 2205
OM7CG B1 1620
OM6JO B1 720
G4FDC B1 20
OM7YA B2 6840
OM7ANT B2 500
OK stanice
značka kategória skóre
OK2BIU A1 10080
OK2KMO A1 8400
OK1FOG A1 7585
OK2ABU A1 5610
OK2KFK A1 5610
OK2BND A1 2880
OK2BKP A2 42195
OK2WYK A2 23760
OK1DQP A2 20740
OK2KZ A2 16500
OK2BEN A2 15080
OK1AXG A2 7200
OK1MJA A2 5600
OK2UFU A2 5440
OK1VHV A2 3375
OK2MG A2 3000
OK5ZH A2 840
OK1MNV A3 31755
OK1AY A3 26400
OK1FKD B1 5775
Vyhodnotil OM6SA