Výsledky preteku „Jarný šprint s malým výkonom“ 2008

ktorý sa konal 24.marca 2008 (Veľkonočný pondelok)

Results of the 2008 Low Power „Spring Sprint“ Contest

Held on 24th March 2008 (Easter Monday)

This international contest is organised by the Slovak Amateur Radio Association (SARA)

 

Kategória A (1W) - jedno pásmo - single band

1. OL4W         3,5 MHz                      12699   bodov / points     op. OK1IF

2. DL4CW       7                                    3087

3. OM1 II        3,5                                 1380

 

Kategória C (5W) - jedno pásmo - single band

1. OK2BWJ    3,5 MHz                        8064

2. RW9LL       7                                    4125

3. PA0CMU    7                                    4059

4. SM6IQD     3,5                                 2850

 

Kategória C (5W) - 2/3 pásma - bands

1. YL2CV        3,5  7  MHz                 37848

2. OK1FKD    1,8  3,5  7                    18690

3. DK5RY       3,5  7  14                     12300

4. G4FDC        3,5  7  14                     11424

5. OM6JO       3,5  7                             4851

6. PA0ATG     3,5  7                             3312

7. OM7CG      3,5  7                             2145

8. OK2BND    3,5  7                             1767

 

Kategória Q (25W) - jedno pásmo - single band

1. OM3KMK  7 MHz                           2139      op. OM4RF

 

Kategória Q (25W) - všetky pásma - all bands

1. OM7DX      1,8 – 28 MHz              89760

 

Kategória X (50W) - jedno pásmo - single band

1. OM3CDN   7 MHz                         10833

2. OM5LR       7                                    8352

 

Kategória X (50W) - 2/3 pásma - bands

1. LZ2FM        3,5  7  14 MHz            27336

2. OM6AC      3,5  7                           19008

3. OK1MNV   3,5  7                           10731

4. G3RSD        3,5  7                             6908

 

Kategória Y (100W) - jedno pásmo - single band

1. YL2HK       7 MHz                           8664

 

Kategória Y (100W) - 2/3 pásma - bands

1. DL3KVR     1,8  3,5  7  MHz          44253

2. DL2OM       3,5  7  14                     42840

3. YL3DX        3,5  7                           41850

4. RW6AHO   3,5  7  14                     34713

5. OK2MBP    1,8  3,5  7                    30132

6. EU6AA        3,5  7                           18048

 

2

 

Kategória Y (100W) - všetky pásma - all bands

1. OK1KZ       1,8  3,5  7  14 MHz     29640

2. OM3TRO    1,8  3,5  7  14                9940

 

Denník pre kontrolu : PA0LOU

Check Log

 

 

Vyhodnotil:  A.Korda  OM6SA

Adjudicator