AKTUALITY
30.6.2024: Prezídium SZR schválilo návrh KV komisie na zmenu podmienok OM Activity Contestu. V bode 2 bol rozšírený frekvenčný úsek pre SSB časť až po 3775 kHz (doteraz 3770). Ďalšie zmeny sa týkajú vyhodnocovania spojení (nový bod 9.5), nehodnotenia stanice v etape (nové body 10.3 a 10.4) a diskvalifikácie stanice (nové body 11.1 až 11.3). Celé znenie podmienok je zverejnené tu. Nové podmienky platia od 1.7.2024.


9.2.2020: Boli doplnené výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2019, Slovenského pohára 2019, OM SSB pretekov 2019 a OM CW pretekov 2019.


8.11.2017: Prezídium SZR schválilo zmeny v súťažných podmienkach OM Activity Contest (OMAC). Hlavnou zmenou je, že už sa nebudú posielať hlásenia o počte nadviazaných spojení, ale každá stanica bude musieť poslať súťažný denník vo formáte Cabrillo. Celé znenie nových podmienok nájdete v rubrike OM Activity Contest.

Prehľad najdôležitejších zmien:
- Namiesto doterajších hlásení budú musieť všetky zúčastnené stanice poslať denník v Cabrillo formáte.
- Výsledok vypočíta vyhodnocovateľ na základe zaslaného súťažného denníka.
- Denník bude pred odoslaním vyhodnocovateľovi formálne skontrolovaný a súťažiaca stanica bude upozornená na prípadné chyby.
- Denník bude možné nahrať opakovane až do uzávierky posielania denníkov. Vyhodnocovateľ bude akceptovať posledný zaslaný denník.
- Stanice, ktoré nepoužívajú žiadny počítačový denník, budú môcť spojenia zapísať manuálne priamo na stránke OMAC.
- Pri vyhodnocovaní bude krížovou kontrolou kontrolovaná správnosť a úplnosť spojení. Uznané budú len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom.
- Spojenie so stanicou, ktorá neposlala denník, sa započíta len v prípade, ak sa jej volacia značka objaví najmenej v piatich súťažných denníkoch (bez ohľadu na CW alebo SSB prevádzku).
- Konečné výsledky etapy budú zverejnené už po siedmich dňoch.

Veríme, že tieto nevyhnutné zmeny príjmete. Ich cieľom je zvýšiť úroveň OMAC a zamedziť nekalým praktikám niektorých staníc. Prajeme vám veľa spojení v novom ročníku OMAC.


11.8.2016: Na základe zmeny v podmienkach pretekov OMAC, ktorú schválilo prezídium SZR dňa 12.3.2016, sú pripravené nové súťažné podmienky OMAC. Zmena spočíva v zavedení povinnosti pre stanice umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórií a každej etape poslať súťažný denník na zverejnenie. Zmena začne platiť od 1.11.2016. Podrobné znenie súťažných podmienok OMAC nájdete v rubrike OM Activity Contest.

Zároveň sme už teraz pripravili možnosť vyskúšať si zasielanie staničného denníka po etape. Táto možnosť bude sprístupnená pri zadávaní hlásenia za etapy august, september a október 2016. Hlásenie sa vypisuje tak ako doteraz, pribudla len možnosť pripojiť staničný denník z etapy v CABRILLO formáte. Staniciam, ktoré sa v etape umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, bude zaslaný notifikačný email s výzvou na zaslanie denníka. Do konca ročníka OMAC 2016 je táto povinnosť dobrovoľná (slúži len na vyskúšanie funkcionality) a nebude mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.


7.1.2016: Boli doplnené výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2015, Slovenského pohára 2015, OM SSB pretekov 2015, OM CW pretekov 2015 a Jarného šprintu 2013 a 2014.


30.7.2015: Výsledky Pretekov k výročiu SNP z roku 2014. TNX Šaňo OM6SA.


14.1.2015: Prezídium SZR schválilo zmeny v hodnotení Majstrovstiev SR v práci na KV a Slovenského pohára: Do hodnotenia M-SR sa započítavajú najlepšie výsledky z max. piatich pretekov (doteraz z troch) a po novom sa započítavajú aj výsledky kategórií Assisted, ktoré sa ale upravia koeficientom 0,8. Do Slovenského pohára sa hodnotia aj výsledky OK-OM DX SSB Contestu.


17.11.2014: Výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2014 a Slovenského pohára 2014. TNX Miro OM5RW a Rasťo OM3BH.


16.11.2014: Výsledky OM SSB pretekov 2014. TNX Rasťo OM3BH.


28.8.2014: Pripravili sme anketu ohľadom zmeny podmienok OM Activity Contestu. Budeme radi, ak sa jej zúčastní čo možno najväčší počet rádioamatérov, hlavne aktívnych účastníkov týchto pretekov. Anketu ukončíme 30.9.2014. Za jej vytvorenie patrí vďaka Danovi OM1DK. Upozornite na ňu aj svoje okolie. Ďakujem. 73, Miro OM5RW


9.8.2014: Výsledky Pretekov k výročiu SNP z roku 2013. TNX Šaňo OM6SA.


12.6.2014: Výsledky OM CW pretekov 2014. TNX Rasťo OM3BH.


29.3.2014: Prezídium SZR schválilo zmeny podmienok OM CW a OM SSB pretekov. Prvou zmenou je nutnosť posielať denníky vo formáte Cabrillo a druhou malá úprava vysielaného kódu, kde treba dávať kód v tvare RS(T) + poradové číslo spojenia + okresný znak. Tieto zmeny boli urobené z dôvodu umožnenia počítačového vyhodnotenia pretekov. Zmeny platia už v tohtoročných pretekoch, najbližšie sa uskutočnia OM CW preteky 19. apríla 2014.

Ako kontestový denník je možné použiť programy:
N1MM s konfiguračným súborom od Ruda OM4TQ
TR4W s konfiguráciou od Radka OK1FHI
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Na vygenerovanie denníka vo formáte Cabrillo sa dajú použiť aj programy:
LM od DL8WAA
MixW od UT2UZ a UU9JDR


23.10.2013: Výsledky OM SSB pretekov 2013. TNX Rasťo OM3BH.


10.8.2013: Výsledky Pretekov k výročiu SNP z roku 2012. TNX Šaňo OM6SA.


29.5.2013: Výsledky OM CW pretekov 2013. TNX Rasťo OM3BH.


9.4.2013: Vzhľadom na viaceré žiadosti o umožnenie slušnej a odbornej diskusie bolo fórum na skúšobnú dobu opäť sprístupnené. Prosím dodržujte pravidlá fóra uvedené v záhlaví fóra.


30.3.2013: Výsledky Jarného šprintu 2012. TNX Šaňo OM6SA.


20.11.2012: Výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2012 a Slovenského pohára 2012. TNX Miro OM5RW a Rasťo OM3BH.


22.10.2012: Výsledky OM SSB pretekov 2012. TNX Rasťo OM3BH.


16.8.2012: Výsledky OM CW pretekov 2012. TNX Rasťo OM3BH.


10.8.2012: Výsledky Pretekov k výročiu SNP z roku 2011. TNX Šaňo OM6SA.


12.4.2012: Výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2011 a Slovenského pohára 2011. TNX Miro OM5RW a Rasťo OM3BH.


14.3.2012: Výsledky Jarného šprintu 2011. TNX Šaňo OM6SA.


11.10.2011: Výsledky OM SSB pretekov 2011. TNX Rasťo OM3BH.


18.8.2011: Výsledky OM CW pretekov 2011. TNX Rasťo OM3BH.


21.4.2011: Výsledky Jarného šprintu 2010. TNX Šaňo OM6SA.


27.11.2010: Výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2010 a Slovenského pohára 2010. TNX Miro OM5RW a Rasťo OM3BH.


23.11.2010: Výsledky OM SSB pretekov 2010. TNX Rasťo OM3BH.


25.8.2010: Výsledky OM CW pretekov 2010. TNX Rasťo OM3BH.


13.7.2010: Výsledky Pretekov k výročiu SNP z roku 2009. TNX Šaňo OM6SA.


27.4.2010: Výsledky Jarného šprintu 2009. TNX Šaňo OM6SA.


11.12.2009: Koncom februára 2010 sa bude vo Viedni konať IARU Interim Meeting, na ktorom budú zasadať KV a VKV komisie IARU Region 1. Do KV komisie bolo predložených 16 návrhov. Treba im venovať pozornosť, pretože môžu vo veľkej miere ovplyvniť KV prevádzku. Veľa návrhov sa týka kontestov - ich kategóriám, diskvalifikácii, frekvenciám. Zaujímavý je aj návrh DARC na zmenu podmienok IARU kontestu (zmena bodovania) a návrh RSGB zakázať používanie diaľkovo ovládaných QTH (remote QTH). Opäť sa bude rokovať aj o všeobecnej definícii spojenia. Tu si môžete stiahnuť všetky KV návrhy a v rubrike FÓRUM môžete o nich diskutovať.
Roman OM3EI


26.11.2009: Výsledky Majstrovstiev Slovenska v práci na KV 2009 a Slovenského pohára 2009. TNX Miro OM5RW a Rasťo OM3BH.


16.10.2009: Výsledky OM SSB pretekov 2009. TNX Rasťo OM3BH.


28.7.2009: Výsledky Pretekov k výročiu SNP 2008 a aktualizované podmienky na rok 2009. TNX Šaňo OM6SA.


16.7.2009: Výsledky OM CW pretekov 2009. TNX Rasťo OM3BH.


15.4.2009: Výsledky Jarného šprintu 2008. TNX Šaňo OM6SA.


17.3.2009: Na stránke pribudli rubriky IARU HF Handbook a IARU HF Newsletter. Nájdete v nich najnovšiu verziu HF Handbooku a bulletiny HF Newsletter.


10.11.2008: Výsledky OM SSB pretekov 2008, Slovenského pohára KV 2008 a Majstrovstiev SR v práci na KV 2008. TNX Rasťo OM3BH.


1.7.2008: Výsledky OM CW pretekov 2008. TNX Rasťo OM3BH.


8.5.2008: Už túto nedeľu (11.5.) sa uskutoční Memoriál OTC SARA.


2.2.2008: Podmienky nových domácich pretekov, ktoré organizuje Old-Timers Club SARA, Memoriál OTC. TNX Miloš OM3AA.


4.1.2008: Výsledky Pretekov k výročiu SNP 2007 a Jarného šprintu 2007. TNX Šaňo OM6SA.


24.11.2007: Výsledky Slovenského pohára KV za rok 2007. TNX Rasťo OM3BH.


23.11.2007: Konečné výsledky Majstrovstiev SR v práci na KV za rok 2007. TNX Miro OM5RW.


14.11.2007: Zmena e-mailovej adresy pre posielanie hlásení z OM AC: Ak posielate hlásenia e-mailom, použite novú adresu omactivity@gmail.com. Na pôvodnú adresu na poboxe maily neprechádzajú. Hlásenia je ale najjednoduchšie posielať cez webový formulár v rubrike OM Activity Contest. TNX Mojo OM6MW


1.11.2007: Pridali sme kalendár KV pretekov na november a december.


19.10.2007: Výsledky OM SSB pretekov 2007. TNX Rasťo OM3BH.


11.10.2007: Výsledky OM HQ pretekov 2007. TNX Miro OM5RW.


9.9.2007: Najbližšiu sobotu (15.9.) sa uskutočnia OM SSB preteky. Denníky sa posielajú do 14 dní na OM3BH.


16.8.2007: Tretiu nedeľu v auguste (18.8.2007) sa konajú Preteky k výročiu SNP. Elektronické denníky sa posielajú na om3kfv@zoznam.sk, na papierové denníky použite tlačivo titulnej strany denníka a tlačivo denníka.


20.7.2007: Operátori stanice OM7HQ ďakujú všetkým OM a OK staniciam za zavolanie v IARU konteste. Predbežné výsledky (claimed score) si môžete pozrieť v rubrike OM7HQ.


11.7.2007: Už tento víkend (14.-15.7.) sa koná IARU HF Championship. Podporte našu reprezentačnú stanicu OM7HQ tým, že ju zavoláte na čo najväčšom počte pásiem a módov. Viac informácií v rubrike OM7HQ.


8.6.2007: V novej rubrike OM7HQ nájdete informácie o prípravách reprezentačnej stanice OM7HQ na IARU kontest 2007 a taktiež podmienky nových OM HQ pretekov a nového
OM HQ diplomu
.


7.6.2007: Výsledky OM CW pretekov 2007. TNX Rasťo OM3BH.


19.4.2007: Túto sobotu (21.4.) sa uskutočnia OM CW preteky. Denníky sa posielajú do 14 dní na OM3BH.


12.4.2007: Túto sobotu (14.4.) prebehne aprílové kolo OM Activity Contestu. Novinkou je, že vaše hlásenia môžete poslať aj cez webové rozhranie na tejto stránke. Kliknite na OM Activity Contest, zvoľte „Poslať hlásenie“ a objaví sa vám formulár, kde vyplníte príslušné kolonky a formulár odošlete. Vaše skóre sa ihneď objaví v tabuľke predbežných výsledkov. Celý systém naprogramoval Juraj OM1DI, za čo mu patrí vďaka.


12.4.2007: Spustili sme stránky kv.szr.sk. Nájdete tu informácie z oblasti krátkych vĺn, najmä podmienky a výsledky domácich krátkovlnných pretekov a súťaží. Jednotlivé rubriky budú postupne doplňované a aktualizované.